Temel Afet Bilinci Eğitimi

Anasayfa » Yangın Eğitimleri » Acil Durum Eğitimleri » Temel Afet Bilinci Eğitimi

AMAÇ : Kendimizi ve çevremizdekileri gelecek bir afete hazırlamak için , afet bilincini yükseltmek ,
alınacak önlemlerle afet riskinin azaltılacağı bilgisini yaymak.

EĞİTİM SÜRESİ : 4 Saat (20 -25 kişilik gruplar halinde)

KAPSAM
Afetin tanımı
Doğal afetler nelerdir ?
İnsan kökenli afetler nelerdir ?
Afetin büyüklüğünü etkileyen faktörler nelerdir ?
Afetlerin özellikleri ve sonuçları nelerdir ?
1- Zarar azaltma
2- Hazırlıklı olma
3- Olaylara müdahale
4- İyileştirme

DEPREM TEHLİKELERİ VE RİSKLERİ
• Deprem öncesi yapılması gerekenler nelerdir ?
• Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir ?

Detaylı bilgi: www.AcilDurumEgitimleri.com

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!