İlk Yardım Eğitimleri

İlk Yardım Eğitimleri

Anasayfa » İlk Yardım Eğitimleri

İlk Yardım Eğitimi ; ilk yardım yönetmeliği doğrultusunda kanunen zorunlu olan bir eğitimdir. İlk yardım eğitimi süresi, 2 gün / 16 saattir.

Katılımcı Sayısı / Başarı Oranı Grafiği en yüksek ilk yardım eğitim merkezlerinden biri olan Sarızeybek İlkyardım Eğitim Merkezi, vermiş olduğu tüm eğitimlerde, katılımcılarına yüksek başarı oranları sağladı gibi özellikle İnsan Hayatının söz konusu olduğu en önemli, en temel eğitim olan ilkyardım eğitimlerinde de İzmir’ de Merkezi Sınav Sisteminde Katılımcı Sayısına göre en yüksek başarı oranını yakalayan ve bu başarısını sosyal sorumluluk bilinci ile birleştirebilen kurumlardan biridir.

Sarızeybek Eğitim Merkezi için İnsan ve hayatı söz konusu ise amaç pazarlama değil,  başarı odaklı analitik sonuca ulaşmaktır. Sizler de Eğitim Merkezimizin profesyonel ekibiyle sunduğu hayat kurtarma ve başarı zincirine katılarak bugüne kadar hizmet vermekten gurur duyduğumuz referanslarımız arasında yer alan 1700 üzerinde ki sayıda firmanın arasına katılabilirsiniz.

29 Temmuz 2015 tarih 29429 sayı ile Resmi gazetede yayınlanan İlkyardım yönetmeliği MADDE 19 göre;

a) Az tehlikeli iş yerlerinde, her 20 çalışan için 1,

b) Tehlikeli iş yerlerinde, her 15 çalışana kadar 1,

c) Çok tehlikeli iş yerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

Tek şansımız varken, onu kullanmayı bilmek “Hayata dönmek” demek ise; bu hayattaki en önemli “eğitim” olmaz mı? Sözünü ettiğimiz ve bilinmesi gereken bu eğitim, ilk yardım eğitimi dir. Hayatı tehlikeye düşüren durumlarda, sağlık görevlisi gelinceye kadar ve ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalar “ilk yardım” olarak tanımlanmaktadır.Unutulmamalıdır ki, erken dönemde ve doğru şekilde uygulanacak ilk yardım, hayat kurtardığı gibi kalıcı sakatlıkları da önlemektedir.

İlk Yardım Eğitimi İzmir

İzmir İlk Yardım Eğitimi dendiğinde Sarızeybek İlk Yardım Eğitim Kursu olarak ilimizde en eski, en tecrübeli, en kaliteli ve katılımcılarına en yüksek başarı yüzdesi sağlayan eğitim kurumu olarak anılmaktayız.

Uzun yıllardır vermekte olduğumuz Temel İlkyardım Eğitimine katılmak için 18 yaşını doldurmuş olup okuma – yazma bilmeniz yeterlidir.

İzmir İlkyardım Eğitimi merkezi olarak katılımcılarımıza sunduğumuz ilkyardım eğitimi hakkında temel bilgileri listelemek gerekirse;

  • Uluslararası standartlar ve Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun ilk yardım kurslarımız 18 yaşını dolduran, okuma-yazma bilen herkese açıktır.
  • Eğitim günleri ve saatleri eğitimi talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
  • Eğitimlerimiz; Sağlık Bakanlığınca onaylı, ilk yardım eğitici eğitimi sertifikasına sahip, deneyimli ilk yardım eğitmenleri tarafından verilmektedir.
  • İlk yardım eğitimin içeriği; Uluslararası standartlara ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, İlk yardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.
  • Eğitimin ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olana katılımcılara Sağlık Bakanlığı Onaylı ve üç yıl geçerli olan ‘ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı’ verilmektedir.
  • Bireysel katılımlı ilk yardım eğitimleri; 7 kişiden az gruplar için olup, İzmir Çankaya da bulunan Eğitim Merkezimiz de yapılmaktadır.
  • İşletmelere yönelik olan eğitimlerimiz ise; Firmanın isteği doğrultusunda, işletmenin kendi eğitim salonunda veya eğitim merkezimiz de verilebilmektedir.

 

 

İşyerinizde, evde, çevrenizde başta aileniz, iş arkadaşlarınız olmak üzere, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve yaralıların, acil ambulans ekipleri gelinceye, bir sağlık kurumuna ulaştırılıncaya kadar geçen sürede, hayatta kalmalarını ve oluşabilecek sakatlıkların önlenmesini sağlayacak bilgileri öğretmektir.
18 yaşından sonra en az ilkokul mezunu olan, 16 saatlik ilkyardım eğitimine katılarak teorik sınavdan 85, uygulamalı sınavdan 85 alan kişiler sertifika almaya hak kazanır.
İlk yardım eğitimin içeriği; uluslararası standartlara ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığıca onaylanmış, İlk yardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.

İlk Yardım eğitimi sırasında anlatılan konular:

- İlk yardım temel uygulamaları,
- Hasta yaralının değerlendirilmesi,
- Suni solunum ve kalp basısı,
- Kanamalar,
- Şok ve koma,
- Solunum yolu tıkanıklıkları,
- Zehirlenmeler,
- Böcek sokmaları,
- Diğer acil durumlar,
- Taşımalar,
- İnsan vücudu,
- Kafatası ve omurga yaralanmaları,
- Yaralanmalardır.
İlk Yardım Eğitim Merkezimize yapılan bireysel katılımlı veya işletmelere yönelik başvurular sonucu tarafımızca yapılan eğitimin ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olana katılımcılar İlk Yardım Sertifikası almaya hak kazanırlar.
İlk yardım eğitimleri Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilk yardım eğitim merkezleri tarafından sertifikalı uzman ilk yardım eğitimcileri tarafından gerçekleştirilir.
Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.
İlk yardım uygulaması gerekli olan her durum ve ortamda, bazı iş başvurularında (ambulans şoförlüğü gibi) geçerlidir.
İlk yardım eğitimleri Sağlık Bakanlığı tarafından İlkyardım Eğitimcisi olarak sertifikalandırılmış kişiler tarafından verilebilir.
Temel İlk Yardım Eğitimi; 6331 sayılı iş kanununda tanımlanan tüm iş yerleri ve iş kollarının alması zorunlu olan temel bir eğitimdir. Sağlık Bakanlığı’nın ilkyardım yönetmeliği gereği tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personelden bir kişi, tehlikeli işlerde çalışan her 15 personelden bir kişi, çok tehlikeli işlerde çalışan 10 personelden 1 kişi TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASINI yetkili merkezlerden almış olması gerekmektedir.
İlk Yardım Eğitimi almak önemlidir. İlk Yardım Eğitimi almaktaki temel amaç öncelikle kendimiz, çevremiz ve yakınlarımız için hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenmek, gerekli durumlarda en doğru ve bilinçli uygulamaları çaresiz kalmadan yapabilmektir.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliği’ne göre işyerlerinde her 20 kişiden birinin ilkyardımcı olması, tehlikeli işler kapsamında olan işyerlerinde ise her 10 kişiden bir kişinin ilk yardımcı olması gerekiyor.
İlk Yardım eğitiminin süresi 16 saat sürmektedir. Bu 16 saatlik program en az 2 gün sürecek şekilde planlanmaktadır.
Evet, ilkyardım eğitiminde sınav vardır. İlkyardım sınavı yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.
Eğitimlerimiz; Sağlık Bakanlığınca onaylı, ilk yardım eğitici eğitimi sertifikasına sahip, deneyimli ilk yardım eğitmenleri tarafından verilmektedir.
İlkyardım Eğitimini SARIZEYBEK İlkyardım Eğitim Merkezi ’nden alabilirsiniz. Detaylı bilgi için (0232) 489 43 34 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
İlk Yardım sertifikası ve kimlik kartı 3 yıl geçerlidir. 3 yılın sonunda yeniden güncelleme eğitimi alınarak yenilenmesi gerekir.
İlk Yardım eğitiminde kullanılan malzemeler;

- Yetişkin, çocuk,
- Bebek uygulama mankenleri,
- Sargı bezleri,
- Tespit malzemeleri,
- Simülasyon malzemeleri,
- İlk yardım el kitabı,
- Sunumlardır.
İlkyardım sertifikasının geçerlilik süresi dolduğunda en yakın ilkyardım eğitim merkezine giderek güncelleme (yenileme) eğitimi programına katılmalısınız. SARIZEYBEK İlkyardım Eğitim Merkezi’ni arayarak (0232) 489 43 34 ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Daha önce alınan ilkyardım belgeleri ve sertifikaları yeni yönetmelik kapsamında geçeli sayılmayacaktır. Yeniden ilkyardım eğitimi, belgesi ve sertifikası almak için SARIZEYBEK İlkyardım Eğitim Merkezi’ni (0232) 489 43 34 numaralı telefondan arayabilirsiniz.
Riskli iş yerleri, ağır iş makinelerinin bulunduğu alanlar, metal ağırlıklı çalışan işyerleri, kimyasal maddelerle üretim yapan işyerleri, bünyesinde sürücü bulunduran işyerleridir (Kargo, nakliye, iş makineleri çalışanları vb.)
Hayır. İlk Yardımda ilaç kullanılmaz. Enjeksiyon Yapılmaz.
Sağlık Bakanlığı yetki belgesi; Bakanlığın ilk yardım eğitimi vermek için sunduğu şartları yerine getiren kurumların sertifika vermeye hakkı kazandığını gösteren belgedir.
Eğitim sonunda yazılı sınavdan ve uygulama sınavından kalanlar bir sonraki sınava girerler.
Hayır. Bu uygulamalar tıbbi uygulamalar olup ilk yardım eğitim müfredatında da yer almamaktadır.
Hayır, giremezsiniz. İlkyardım dersi verebilmeniz için ilkyardım eğiticisi sertifikanız olması gerekmektedir.
22 Mayıs 2002’de Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan 24762 sayılı ve 18 Mart 2004 tarihinde üzerinde bazı değişiklikler yapılan 25406 sayılı İlk Yardım Yönetmeliği gereğince tüm kurum ve kuruluşlarda ilk yardım eğitimi almış personel bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşyerlerinde her 20 kişiden birinin ilkyardımcı olması, tehlikeli işler kapsamında olan işyerlerinde ise her 10 kişiden bir kişinin ilk yardımcı olması gerekiyor. Şunu da unutmamalıyız ilk yardımın önemini bilincinde olan herkes ilk yardım eğitimi almalıdır.
Bir kurumda İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

Örneğin bir kurumda 100 personel çalışıyorsa, 5 personel ilk yardım eğitimi almalıdır.

Ama bu kurum çok tehlikeli işler kapsamında bir kurum ise ilk yardım eğitimi alması gereken personel sayısı 10 olmalıdır.
Bireysel katılımlı ilk yardım eğitimleri; 7 kişiden az gruplar için olup, İzmir Çankaya da bulunan Eğitim Merkezimiz de yapılmaktadır.

İşletmelere yönelik olan eğitimlerimiz ise; firmanın isteği doğrultusunda, işletmenin kendi eğitim salonunda veya eğitim merkezimiz de verilebilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi için SARIZEYBEK İlk Yardım Eğitim Merkezi’ni (0232) 489 43 34 arayabilirsiniz.
İlk yardım eğitimini, ilk yardım eğitmeni sertifikasına sahip her sağlık personeli verebilir. Fakat ilkyardım bilgi ve becerisinin tek başına yeterli olmayacağı düşüncesiyle eğitmenlerimizde nitelikli eğitimci özelliklerine sahip olma şartını arıyoruz.
İlk yardım eğitimi almak için tek şart okuma yazma bilmektir. Eğitim düzeyi önemli değildir. Önemli olan, ilk yardım eğitimini alırken bunun sorumluluğunu taşıyabilecek, eğitimin ciddiyetini kavrayabilecek bilinçte olmak ve öğrenmeye istekli olmaktır.
Hayır. Eğitimler, görsel ve uygulamalı olarak örnek olaylar gösterilerek anlatılmakta, her katılımcının eğitim materyalleri üzerinde uygulama yaparak öğrenmesi sağlanmaktadır. Bütün uygulamalar, eğitime katılanların tamamı tarafından, doğru uygulama yapılıncaya kadar tekrar edilmektedir. UNUTMAYIN DOĞRU İLKYARDIM HAYAT KURTARIR!!!
İlkyardım Sınavı, İlkyardım Eğitiminden sonra en fazla 1 hafta içinde Pazar gününe gelecek şekilde yapılmaktadır.
İlk yardım sınavı başvurularını ve eğitim bildirimlerini İl Sağlık Müdürlüğüne sizin adınıza biz yapıyoruz.
İlkyardım eğitimi alan kişilerin sınava 2 defa girme hakkı vardır. Sınavlarda başarılı olamayanlar, yeniden bir ilk yardım eğitimi programına katılarak sınavlara yeniden girebilirler.
İlk yardım sınavında başarılı olan herkes ilkyardım sertifikası ve ilkyardımcı kartını almaya hak kazanır. İlkyardım sınavında başarılı olamayanlara ise katılım belgesi verilmektedir.
İlkyardım sertifikaları ve ilk yardımcı kimlik kartları 3 yıl boyunca geçerlidir. 3 yıl sonunda güncelleme eğitimi alınması gerekir. Detaylı bilgi için SARIZEYBEK İlkyardım Eğitim Merkezi’ni (0232) 489 43 34 arayabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartının geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu süreden sonra güncelleme eğitimi alınması gerekmektedir.
Temel İlk Yardım Eğitimi (TC Sağlık Bakanlığı onaylı) eğitim ücreti 1.445,00.-TL+KDV, sınav harcı ücreti 250,00.-TL+KDV, dir.

İlk yardım Eğitim Kiti (Sarızeybek Profesyonel Eğitim Cd si ve Kitapçığından oluşmaktadır) ve İlk Yardımcı Kimlik Kartları İşlemleri kurumumuzun sunduğu ÜCRETSİZ hizmetlerdir.

Not : Kurumsal temel ilk yardım eğitimlerimize yönelik özel fiyatlandırmalarımız için; “İlk yardım eğitimi fiyat teklifi isteği” yazıp sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresimize göndermeniz durumunda, kurumunuza özel hazırlanmış sertifikalı ilk yardım eğitimi fiyat teklifi alabilirsiniz.

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!