İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

Anasayfa » İzmir OSGB » İşyeri Hekimi

İş dünyası her gün değişmekte ve gelişmektedir. Bu durum işyerlerinin sağlığı ve güvenliği konularını giderek daha önemli hale getirmektedir. İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı & Güvenliği çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için son derece kritik bir rol oynamaya devam etmektedir. İşte bu yazıda İşyeri Hekimi kavramını yakından inceleyeceğiz.

SARIZEYBEK OSGB bünyesinde hizmet veren hekim arkadaşımız tarafından kaleme alınan bu yazımızda İşyeri Hekimi Kimdir, Ne Yapar, Nasıl Olunur, İşyerlerinde Nasıl Bir Rol Oynar gibi birçok sorunun yanıtını verirken İş Sağlığı ve Güvenliği konularında merak ettiğiniz her detaya değinmeye çalışacağız.

İşyeri Hekimi İş Sağlığı ve Güvenliği konularında uzmanlaşmış sağlık profesyonelidir. İşveren çalışanların sağlığını korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için İşyeri Hekimi desteğine ihtiyaç duyar. İşyeri Hekimleri çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlamak için büyük bir sorumluluk ve yükümlülüğünü altına giren uzman sağlık personelleridir.

Günümüzde çalışanların sağlığı ve işletmelerin güvenli bir faaliyet alanı sunabilmesi İşyeri Hekimleri tarafından verilen hizmet sayesinde gerçekleşebilmektedir. İşyeri Hekimi İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çeşitli görevleri yerine getirmektedir. Bu görevler;

 • İşyerinde Risk Analizi yapmak ve tehlikeleri belirlemek,
 • İşyerindeki çalışanların sağlık durumunu izlemek ve periyodik sağlık muayenelerini gerçekleştirmek,
 • İşyerinde çalışanlara sağlık eğitimi vermek,
 • İş kazalarını & meslek hastalıklarını incelemek ve önlemek için tedbir almak,
 • Acil Durum Eylem Planı oluşturmak ve acil durumlar için eğitim vermek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uygunluk sağlamak,

şeklinde belirtilebilir.

Ülkemizde çalışanların sağlığı ve güvenliğini önceleyen yönetmelikler & mevzuatlar arttıkça İşyeri Hekimi olmak isteyen kişi sayısında artış görülmektedir. SARIZEYBEK OSGB olarak son dönemde tarafımıza en sık iletilen sorulardan birisi “Kimler İşyeri Hekimi Olabilir? İşyeri Hekimi Nasıl Olunur?” şeklinde olmaktadır.

İşyeri Hekimi olmak için takip edilen adımlar;

 1. Tıp fakültesinden mezun olmak,
 2. Mezuniyet sonrası eğitim alarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlaşmak,
 3. İlgili sertifikasyonlara (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası) sahip olmak,
 4. İşyeri Hekimi olarak çalışmak için bir Sarızeybek OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) gibi bir OSGB Firması başvuruda bulunmak,

şeklinde belirtilebilir.

İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri işyerlerinin büyüklüğü ve çalışan sayısına bağlı olarak farklılık gösterir. İşyeri Hekimleri çalışma alanındaki ihtiyaçlara göre düzenlenen periyodik ziyaretler gerçekleştirir. Acil durumlar veya özel talepler doğrultusunda da işyerine çağrılabilirler.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre işverenler çalışan sayısına ve iş risklerine bağlı olarak İşyeri Hekimi veya İş Sağlığı & Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır. İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu çalışan sayısına göre değişiklik gösterir. Bu sayı işyerinin tehlike sınıfına da bağlıdır.

İşyeri Hekimi Maaşları hekimlerin deneyimleri, çalıştıkları sektör ve coğrafi konumlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşyeri Hekimlerinin Maaşları diğer tıp uzmanlarına göre daha yüksektir. Çünkü İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarına olan talep artmaktadır.

Özellikle İzmir gibi büyük şehirlerde oldukça fazla işyeri bulunması sebebiyle İşyeri Hekimi hizmetine olan talep çok daha yüksektir. İşyeri Hekimleri diğer tüm şehirlerde olduğu gibi İzmir’de işverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olur, çalışanların sağlığını korur.

Sizde işletmenizin ihtiyaç duyduğu OSGB Hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak, size özel sunabileceğimiz İşyeri Hekimliği hizmetine uygun fiyatlarla ulaşmak için Hemen Bize Ulaşın metnine tıklayarak uzman ekip arkadaşımızla görüşebilirsiniz.

İşyeri Hekimi Nedir

İşyeri Hekimliği İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışan, işyerlerinde çalışanların sağlığını koruyan ve geliştiren, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik faaliyetler yürüten oldukça önemli bir meslek dalıdır.

İşyeri Hekimliği yapabilmek için tıp fakültesinden mezun olmak ve İşyeri Hekimliği Sertifikası almak gerekir. İşyeri Hekimliği Sertifikası almak için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslara katılmak ve başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

İşyeri Hekimi Ne Yapar

İşyeri Hekimi personellerin sağlık raporlarını düzenleyerek çalışanların işyeri ortamında sağlık gözetimi yapılmasını sağlar. İşyerindeki Risk Değerlendirmesi çalışmalarına katılır. İş güvenliği kurullarında toplantılara eşlik eder.

İşyeri Hekiminin Görevleri ve Yükümlülükleri arasında;

 • İşyerinde çalışanların sağlık muayenelerini yapmak veya yaptırmak,
 • Çalışma sahalarında sağlık gözetimi ve izlemini yapmak veya yaptırmak,
 • İşyerinde sağlık risklerini değerlendirmek ve önlemler almak veya aldırmak,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarını araştırmak, raporlamak ve önleyici tedbirler önermek,
 • İşyerinde Acil Durum Eylem Planı hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Çalışma sahalarında sağlık eğitimleri vermek veya verdirmek,
 • İşveren, çalışanlar ve diğer ilgili kurumlarla İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda işbirliği yapmak,

gösterilebilir.

İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri

İşyeri Hekimi Nasıl Olunur

İşyeri Hekimliği hem işverenler hem de çalışanlar için önemli bir meslektir. İşyeri Hekimliği sayesinde işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanabilir. İş kazaları ve meslek hastalıkları azaltılabilir. Çalışanların verimliliği ve motivasyonu arttırılabilir.

İşyeri Hekimi Olmak için izlenmesi gereken temel adımlar bulunur. Bu adımları;

 1. İlk olarak tıp fakültesi mezunu olmanız gerekir.
 2. Ardından İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yetkinlik sahibi olabilmek için bir uzmanlık eğitimi almalısınız.
 3. Bu eğitim ortalama bir yıl sürer. İş Sağlığı & Güvenliği konularında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırır.
 4. Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra ilgili sertifikasyonları (İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası) alarak İşyeri Hekimi olarak çalışmaya hak kazanırsınız.
 5. İşverenler İş Sağlığı Güvenliği gerekliliklerini karşılamak için İşyeri Hekimlerine ihtiyaç duyarlar. Bu alanda bir kariyer yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunulur.

şeklinde özetleyebiliriz.

Sarızeybek OSGB olarak İşyeri Hekimliği Hizmetlerini kaliteli, profesyonel ve uygun fiyatlarla sunmaktayız. İşyeri Hekimliği Hizmeti hakkında daha fazla bilgiye sarizeybekosgb.com/is-yeri-hekimligi-hizmeti bağlantısından ulaşabilir, firmanıza özel teklif almak için Teklif Alın metniyle Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

İşyeri Hekimi Çalışma Süreleri

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri işyerlerinin tehlike sınıfına, çalışan sayısına ve çalışma saatlerine göre değişmektedir. İşyeri Hekiminin Asgari Çalışma Süreleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre;

 • Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Bir İşyerinde 50’den az çalışan varsa İşyeri Hekimi haftada en az 6 saat; 50’den fazla çalışan varsa her 50 çalışana karşılık haftada en az 4 saat çalışmalıdır.
 • Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Bir İşyerinde 50’den az çalışan varsa İşyeri Hekimi haftada en az 4 saat; 50’den fazla çalışan varsa her 50 çalışana karşılık haftada en az 3 saat çalışmalıdır.
 • Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Bir İşyerinde ise 50’den az çalışan varsa İşyeri Hekimi haftada en az 2 saat; 50’den fazla çalışan varsa her 50 çalışana karşılık haftada en az 1,5 saat çalışmalıdır.

İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu

Türkiye’de küçük, orta veya büyük işletme olması fark etmeksizin neredeyse her firmaya belirli koşullar dikkate alınarak İşyeri Hekimi bulundurma ya da bu hizmeti belirli periyotlar ile alma zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmelikler gereğince;

1 ila 50 Arası Çalışanı Olan Firmalarda;

 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerine 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Az Tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerinde ise 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

50 ve Üzeri Çalışanı Olan Firmalarda;

 • Tehlike sınıfı fark etmeksizin Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan tüm işyerlerine 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

şartları dikkate alınarak işletmelerde İşyeri Hekimleri görevlendirilmektedir.

İşyeri Hekimi Kursu

İşyeri Hekimi olmak isteyenler için İş Sağlığı ve Güvenliği Kursları mevcuttur. Bu kurslar İş Sağlığı & Güvenliği konularında temel bilgi ve becerileri kazanmanıza yardımcı olur. Kurslar çeşitli modüllerden oluşur; İş Sağlığı ve Güvenliği Yasaları, Risk Analizi, Acil Durum Yönetimi gibi konuları kapsar. Kursları tamamladıktan sonra İşyeri Hekimi olabilmek için uzmanlık eğitimine başvurabilirsiniz.

İşyeri Hekimliği Kurslarına Kimler Katılabilir

İşyeri Hekimi olmak isteyen kişiler için sunulan kurs imkanlarına Türkiye’de veya yurt dışında tıp fakültelerinden mezun olup YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimini Kimler ya da Hangi Kurumlar Verir

İşyeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir. (OSGB Firmaları)

İşyeri Hekimi Sınavı

İşyeri Hekimi olmak isteyenler sertifikasyon için belirli sınavlara girmek zorundadır. Bu sınavlar İş Sağlığı & Güvenliği alanındaki bilgi ve yetenekleri değerlendirmeyi amaçlar. Sınavlar teorik ve pratik bileşenlerden oluşur. Başarılı olunması İşyeri Hekimi olarak çalışabilmek için gereklidir. Sınavlara hazırlık kursları da mevcuttur. Adayların kendilerini başarılı bir şekilde sınavlara hazırlamalarına yardımcı olabilir.

İşyeri Hekimi Sertifikası

İşyeri Hekimi olarak çalışabilmek için bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası gereklidir. Bu sertifika işverenlere çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma konusunda yeterliliğinizi kanıtlar. Sertifika işyeri hekimlerinin yasal gerekliliklere uygun olarak çalışmalarına olanak tanır ve işverenlerin güvencesini oluşturur.

İşyeri Hekimi Sertifikası almak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlık seviyesine ulaştığınızı gösterir. İşverenler için bir güvence sağlar. Sarızeybek OSGB olarak piyasa koşullarına uygun ve rekabetçi fiyatlarla İSG Eğitimleri verip İşyeri Hekimi olmak isteyen doktorlara rehberlik etmekteyiz. İşyeri Hekimliği Eğitimi süreci hakkında bilgi almak için İletişim kanallarımızı kullanarak Bize Ulaşabilirsiniz

İşyeri Hekimliği Sertifikalarının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır

İşyeri Hekimliği Sertifikası sahibi olan kişilerin belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitimi programlarına katılması zorunludur. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olmamalıdır.

Türk Tabipleri Birliğinden Alınan İşyeri Hekimliği Sertifikası Geçerli Midir

16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından verilen İşyeri Hekimliği Sertifikaları geçerlidir. 16.12.2003 tarihinden sonra TTB tarafından verilen İşyeri Hekimliği Sertifikaları ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Geçici Madde 5’e göre mevcut İşyeri Hekimliği belgelerini bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla geçerlidir.

SARIZEYBEK OSGB olarak birlikte çalıştığımız firmalara verdiğimiz İşyeri Hekimliği Hizmeti hakkında daha detaylı bilgi almak için sarizeybekosgb.com/is-yeri-hekimligi-hizmeti bağlantısına tıklayabilirsiniz.

İşyeri Hekimi İzmir

İşyeri Hekiminin Görevleri

İşyeri Hekimleri görevlendirildikleri işletmelerde birçok konuda sorumluluk ve yükümlülük sahibi olmaktadır. Bu sayede çalışanların sağlığı emniyet altına alınmaktadır. SARIZEYBEK OSGB bünyesinde çalışan İşyeri Hekimlerimizin Görevleri;;

İşyeri Hekimlerinin Temel Görevleri;

 • İşe giriş esnasında çalışanın uygun işe yerleştirilmesinin sağlanması, sağlık tehlikeleri açısından uygun çalışanların belirlenmesi ve işe yeni başlayanların sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun çalışma koşullarında çalışmasının sağlanması,
 • İşin yapısı ve doğal süreci esnasında kullanılan maddelerden ve/veya mekanlardan kaynaklanan sebepler nedeniyle çalışanlarda meydana gelebilecek meslek hastalıklarının, henüz etkileşim olmadan ortaya çıkması amacıyla periyodik tahlil, tetkik ve muayenelerinin yapılması,
 • Hem İşe Giriş Sağlık Raporu hem de Periyodik Kontrol ve muayenelerinin ve sürekli izlenmesinin yapılandırılabilmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla sürekli gözlem ve incelemeler yapılması,
 • İşyeri ortamı ve zararlılarla ilgili ölçüm ve analizlerin planlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve sürekli takibi, İşe giriş ve periyodik muayeneleri, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, işyeri ortamı gözlem ve analizleri vs. faaliyetler nedeniyle elde edilen verilerin analizi, kayıt ve istatistiksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak iş sağlığı sorunlarının sıklık ve yaygınlıklarının tanımlanması,
 • Çalışanlara; işyerindeki olası sağlık zararlarından korunma, güvensiz davranışlardan kaçınma ve sağlığın olumlu yönde geliştirilmesi amacıyla gerekli bilgi ve becerilerinin kazandırılması,
 • Çalışanların işletme dışında ki hayatlarına yönelik gerekli bilgilerin sağlanması, kimi özel sorunların tanımlanması ve gerektiğinde araştırmalar yapılması,
 • Yürütülen İşyeri Sağlık Hizmetleri miktarı ve kapsamının, koruyucu-önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularıyla, sonuçlarının işletme yönetimine ve yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalışma müdürlüklerine raporlanmasıdır.

İşe Giriş Muayenelerinin Yapılması ve Tamamlanması;

 • İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.
 • Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki hastalıklarına yönelik gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.
 • Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.
 • Gerektiğinde Portör Muayenesi yapılmasını ve tamamlanmasını sağlarlar.

İşyeri Hekimi Maaşı

İşyeri Hekimi maaşları hekimin çalıştığı işyerinin büyüklüğü, tehlike sınıfı, çalışma süresi, deneyimi, eğitimi gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. İşyeri Hekimi Maaşları hakkında net bir bilgi vermek zor olsa dahi genel olarak iş piyasasında çok yüksek sayılan ödemeler aldıklarını söyleyebiliriz.

İşyeri Hekimi ve Diğer Personellerin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimi ile diğer personellerin (İş Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri, Sağlık Personeli) görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Bu yönetmelikte İş Sağlığı Güvenliği hizmetlerinin nasıl yürütüleceği, hangi personelin hangi görevleri yapacağı, hangi yetki & sorumluluklara sahip olacağı, hangi eğitimi alması gerektiği gibi konular detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu yönetmeliğe resmigazete.gov.tr/eskiler/2013 adresinden ulaşabilirsiniz.

İşyeri Hekimi İzmir

SARIZEYBEK OSGB uzun yıllar önce temelleri Aydın’da atılmış, 10 yılı aşkın zamandır İzmir dahil Türkiye’nin birçok ilinde faaliyetlerini sürdüren yetkili ve tecrübeli bir kuruluştur. Firma sahiplerinin OSGB Hizmetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm uygulamaları başarıyla yerine getiren kurumumuz Uygun Fiyatlarla İşyeri Hekimi Hizmeti konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır.

İzmir OSGB dendiğinde akla gelebilecek her soruya değinmeye özen gösterdiğimiz makalemizi sarizeybekosgb.com/osgb-izmir bağlantısına tıklayarak inceleyebilirsiniz.

İşyeri Hekimi İş Sağlığı Güvenliği konularında uzmanlaşmış bir sağlık profesyonelidir. Görevleri arasında risk analizi yapma, sağlık muayenelerini gerçekleştirme, çalışanlara eğitim verme, iş kazalarını inceleme ve acil durum planları oluşturma bulunur.

İşyeri Hekimi olmak için önce tıp fakültesinden mezun olmalı, ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Eğitimi almalı ve ilgili sertifikasyonları tamamlamalısınız.

Evet… İşyeri Hekimi çalışanlara sağlık sorunları nedeniyle rapor verebilir. Ancak bu raporlar yalnızca İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sağlık sorunları için geçerli olacaktır.

İşyeri Hekimi çalışanın sağlık durumuna bağlı olarak rapor süresini belirler. Yasal olarak belirlenmiş bir sınırlama yoktur.

İşyeri Hekimi İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sağlık sorunları için ilaç yazabilir. Ancak genel sağlık sorunları için reçete yazma yetkisi yoktur.

İşyeri Hekiminin Çalışma Saatleri işyerinin ihtiyaçlarına ve çalışan sayısına bağlı olarak değişebilir. Periyodik ziyaretler düzenler ve acil durumlar için çağrılabilir.

Evet… İşyeri Hekimi İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sağlık sorunları nedeniyle rapor yazabilir.

İşyeri Hekimi Zorunluluğu işyerinin büyüklüğü ve tehlike seviyesine bağlı olarak değişir. İşyeri çalışan sayısına göre belirlenir.

İşyeri Hekimi iş sağlığı güvenliği konularında risk analizi yapma, sağlık muayeneleri gerçekleştirme, çalışanlara eğitim verme, iş kazalarını inceleme, acil durum planı oluşturma gibi görevlere sahiptir.

İşyeri Hekimlerinin Ücretleri deneyim, coğrafi konum ve işverenin politikalarına bağlı olarak değişir. Bu konuda en sağlıklı bilgileri işletme sahiplerinden alabilirsiniz.

İşyeri Hekimleri iş sağlığı ve güvenliği konularında yetkilidir. İşverenlerin çalışanların sağlığını koruma yükümlülüğünü yerine getirmelerine yardımcı olurlar.

Türkiye’de İş Sağlığı & Güvenliği mevzuatına göre işverenler, çalışan sayısına ve iş risklerine bağlı olarak İşyeri Hekimi veya İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı bulundurmak zorundadır.

İşyeri Hekimi Zorunluluğu işyerinin çalışan sayısına göre değişir. İşyerinin tehlike sınıfına bağlıdır.

İşyeri Hekimlerinin Saat Ücretleri deneyim ve coğrafi konuma bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu konuda en sağlıklı bilgileri işletme sahiplerinden alabilirsiniz.

İşyeri Hekimlerinin Aylık Çalışma Saatleri işyerinin ihtiyaçlarına ve çalışan sayısına bağlı olarak farklılık gösterebilir. 

İşyeri Hekimliği Sertifikası almak için önce tıp fakültesinden mezun olmalı, İş Sağlığı & Güvenliği Uzmanlık Eğitimi almalı ve ardından sertifikasyon sınavlarına girmelisiniz.

İşyeri Hekimliği Sınavları düzenli aralıklarla yapılır. Lakin sınav tarihleri her yıl değişim gösterebilir. Sınav tarihlerini ve başvuru süreçlerini yetkili kurumlardan öğrenmelisiniz.

İşyeri Hekimliği Vize Yenileme Ücreti ilgili sağlık bakanlığı veya yerel yetkili kurum tarafından belirlenen banka hesaplarına yatırılır.

İşyeri Hekimliği sınavına çalışırken İş Sağlığı ve Güvenliği Konularını, Mevzuatı ve Uygulamaları incelemek önemlidir. Ayrıca önceki sınav sorularını çözmek ve sınav teknikleri üzerinde çalışmak da yardımcı olabilir.

İşyeri Hekimliği Sertifikaları genelde 5 yıl süreyle geçerlidir. Süresi dolan sertifikaların yenilenmesi gerekir.

İşyeri Hekimliği Sınavlarında Başarılı Olabilmek için gerekli puan sınavın zorluk derecesine ve ilgili mevzuata bağlı olarak değişebilir. Belirli bir geçme notu bulunur.

İşyeri Hekimliği Eğitici Belgesi almak için özel bir eğitim programına katılmanız ve başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekir. Eğitim programları İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından verilir.

İşyeri Hekimliği Sınavından Geçebilmek için gerekli olan puan sınavın zorluk derecesi ve ilgili mevzuata bağlı olarak değişebilir. Genellikle belirli bir geçme notu vardır.

İşyeri Hekimliği Sınavları özel sınav merkezlerinde veya yetkili kurumlar tarafından belirlenen yerlerde gerçekleştirilir. Sınav yerleri ve tarihleri ilan edilir.

İşyeri Hekimliği Zorunluluğu işyerinin büyüklüğü, tehlike seviyesi ve çalışan sayısına göre değişir. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gerekliliklere uygun olarak işverenler tarafından belirlenmektedir.

İşyeri Hekimliği Sınavları yılda birkaç kez düzenlenir. Sınav takvimi ve tarihleri yetkili kurumlar tarafından ilan edilir.

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!