İş Hukuku Eğitimleri

Anasayfa » Eğitimler » İş Hukuku Eğitimleri

İŞ HUKUKU ve ÇALIŞMA MEVZUATI EĞİTİM PROGRAMI

İş Hukuku Eğitimi Programının Amacı ;

Bu program temelde İşveren ile işçi arasındaki hizmet akdi ilişkisinin hukuki açıdan incelenmesini amaçlamıştır. Bu doğrultuda işçinin işverene karşı, işverenin ise işçiye karşı olan hak ve yükümlülükleri konusunda katılımcıların bilgi oranlarını artırmak hedeflenmiştir.

Bu eğitim esnasında, işyeri menfaat ve verimliliği gözetilerek, İş Hukukunda yer alan “İşçi lehine yorum ilkesi” karşısında hakkaniyete aykırı bir şekilde güçsüz bırakılan işverenin, dava aşamasına gelmeden izlemesi gerekli yol ve prosedürlere de değinilecektir.

Hizmet akdinin yapılması, akit devam ederken dikkat edilmesi gereken hususlar, sona erme usul ve esasları, kıdem ve ihbar tazminatları, işçi işveren arasında doğabilecek ve aşağıda ayrıntıları yer alan tüm konular incelenecektir.

Katılımcı Profili ;

İşveren veya işveren temsilcileri, kendisine bağlı personeli olan tüm idareciler, insan kaynakları, muhasebe ve personel yönetimi birimlerinde çalışanlar veya çalışmayı hedefleyenler.

İş Hukuku Eğitimi İçeriği ;

Genel İş Hukuku ve İnsan kaynakları SGK Uygulamaları

*Temel Kavramlar

 • İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili
 • Alt-Üst İşveren İlişkisinin Yasal Dayanakları

 *İş Sözleşmesinin Kurulması Süreci

 • İşe alma ve işçi seçimi
 • Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma

*İş Sözleşmeleri

 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
 • Tam Süreli İş Sözleşmesi
 • Süreksiz İş Sözleşmesi
 • Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
 • Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi
 • Takım Sözleşmesi
 • Mevsimlik İş Sözleşmesi
 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve İmzalanması
 • Tebligat Adreslerinin Belirlenmesi Ve Önemi

*Çalışma Dönemi Uygulamaları

 • Personel Özlük Dosyası
 • İşe giriş bildirgelerinin hazırlanması ve verilmesi
 • Konuyla ilgili   Bölge  Çalışma Müdürlüğü ve  SGK uygulamaları , idari  para  cezaları
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
 • Fazla Çalışma
 • Fazla Sürelerle Çalışma
 • Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Çalışma
 • Kısa Süreli Çalışma
 • Telafi Çalışması
 • Çalışma Süresinden Sayılan Haller
 • Gece Çalışmaları
 • Çalıştırma Yasakları
 • Süt-doğum-evlenme-ölüm izinleri-işveren  tarafından  verilen idari izinler
 • Yıllık izinler
 • Puantajlar
 • Ücret Bordroları
 • Konuyla ilgili bölge çalışma müdürlüğü ve SGK uygulamaları , idari  para  cezaları

 *Ücret Şekilleri Ve Ücretin Ödenmesi

 • Ücret Nedir Ve Ücret Şekilleri Ve Uygulama Alanları
 • Ücretin Gününde Ödenmemesi
 • Ücret Hesap Pusulası
 • Ücret Kesme Cezası
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • Hafta Sonu Ulusal Bayram Genel Tatil Ücreti
 • Geçici İşgörmezlik
 • Performans Değerlendirmesi ve Başarı Primleri
 • Yılık izin ücreti
 • Bordrodaki özellikler
 • Konuyla ilgili bölge çalışma müdürlüğü ve SGK uygulamaları , idari  para  cezaları

 *Disiplin ve İş Akdinin Sona Ermesi

 • İş Güvencesi
 • Disiplin Kurulları
 • Savunma ve İhtarlar
 • Geçerli Nedenle Fesihler
 • Haklı nedenle fesihler
 • İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler
 • İkale
 • Fesih Bildirimi
 • Feshin sonuçları
 • İbra ve feragatnameler
 • Kötüniyetle fesih
 • Tazminatlar
 • Fesih ile ilgili bordro ve bildirimler
 • İşçiye verilmesi gerekli evraklar, çalışma belgesi
 • Konuyla ilgili bölge çalışma müdürlüğü ve SGK uygulamaları , idari  para  cezaları

*Hesaplamalar

 • Yıllık İzin Hesaplamaları
 • Bordro Hesaplamaları
 • Hafta Ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı
 • Fazla Çalışma Ücret Hesabı
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Kıdem Tazminatı Hesabı
 • İhbar Tazminatı Hesabı

 *İş Yargısı

 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu uyarınca getirilen yenilikler
 • Mahkeme Süreci

 *Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri

 • Ücretin Tanımı
 • Ücret Sayılan Ödemeler
 • Gerçek Ücret
 • Sakatlık İndirimi
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Gelir Vergisi Oranları
 • Sakatlık İndirimi Tutarları

Katılımcı Sayısı : 5 – 25 kişilik guruplar

Eğitim süresi : 8 saat  – 24 saat

 

Neden İş Hukuku Eğitimi ?

 • Herhangi bir alanda yönetici iseniz,
 • İnsan Kaynakları, Personel İşlemleri, Halkla ilişkiler, Muhasebe, Operasyon gibi alanlarda kariyer yapmak istiyorsanız,
 • Ben işverenim, çalışanlarımın bana karşı sorumluluk ve yükümlülükleri nelerdir benim üzerimdeki riskler nelerdir bilmek istiyorsanız,
 • İş Hukuku ve SGK hukukundan kaynaklanan eksikliklerimden dolayı ceza yedim tekrar bu olayla karşılaşmak istemiyorum diyorsanız,
 • İş Hayatına bir yerlerden başlamalıyım diyorsanız.

İş hukuku eğitimlerimiz ile tanışın.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!