İş Hukuku Eğitimleri

Anasayfa » Eğitimler » İş Hukuku Eğitimleri

İŞ HUKUKU ve ÇALIŞMA MEVZUATI EĞİTİM PROGRAMI

İş Hukuku Eğitimi Programının Amacı;

Bu program temelde İşveren ile işçi arasındaki hizmet akdi ilişkisinin hukuki açıdan incelenmesini amaçlamıştır. Bu doğrultuda işçinin işverene karşı, işverenin ise işçiye karşı olan hak ve yükümlülükleri konusunda katılımcıların bilgi oranlarını artırmak hedeflenmiştir.

Bu eğitim esnasında, işyeri menfaat ve verimliliği gözetilerek, İş Hukukunda yer alan “İşçi lehine yorum ilkesi” karşısında hakkaniyete aykırı bir şekilde güçsüz bırakılan işverenin, dava aşamasına gelmeden izlemesi gerekli yol ve prosedürlere de değinilecektir.

Hizmet akdinin yapılması, akit devam ederken dikkat edilmesi gereken hususlar, sona erme usul ve esasları, kıdem ve ihbar tazminatları, işçi işveren arasında doğabilecek ve aşağıda ayrıntıları yer alan tüm konular incelenecektir.

Katılımcı Profili;

İşveren veya işveren temsilcileri, kendisine bağlı personeli olan tüm idareciler, insan kaynakları, muhasebe ve personel yönetimi birimlerinde çalışanlar veya çalışmayı hedefleyenler.

İşletmelerin; İnsan Kaynakları, Personel veya Muhasebe birimlerinde Personel konuları ile ilgilenen Uzman, Eleman ve Yöneticilerin veya bu alanda çalışmak isteyen adayların, İş Hukuku, Personel uygulamaları ve Bordrolama konusunda yetişmeleri ve yasal gerekliliklere uygun iş yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli bilgilerin uygulamalı olarak aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitim süresi; 8 saat  – 24 saat

EĞİTİM İÇERİĞİ;

 • İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri
  * İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler
  * Devamsızlıklar
  * Arabuluculuk ile fesih
  * Taciz, Hırsızlık, Kavga, Alkol, Mala Zarar Fesih süreçleri
  * İşçinin Davranışlarından İşyerinden Kaynaklanan Fesihler

 

 • İş Sözleşmelerinin Sona Erdirme Uygulamaları
  * İKALE Sözleşmesi, Anlaşmalı fesih
  * İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri
  * Arabuluculuk Yöntemi ile Fesih

 

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
  * Sakatlık İndirimi
  * Asgari Geçim İndirimi
  * BES sistemi ve ödemeleri
  * Gelir Vergisi Oranları
  * Sakatlık İndirimi Tutarları
  * İcralık İşçi Takip Süreçleri

 

 • Temel Kavramlar ve İş Sözleşmeleri
  * İşçi, İşveren, İşveren Vekili
  * Asıl İşveren – Taşeron İlişkisinin Yasal Dayanakları
  * Belirli – Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
  * Kısmi ve Uzaktan Süreli İş Sözleşmesi
  * Gece ve Vardiyalı Çalışmalar

 

 • Ücret Şekilleri ve Ücretin Ödenmesi
  * Günlük Ücret, Maktu Ücret Kavramları
  * Ücretin Gününde Ödenmemesi
  * Ücret Nedir ve Ücret Şekilleri Ve Uygulama Alanları

 

 • İş Davaları
  * Tazminat Davaları
  * İşe İade Davaları ve Süreçleri Dosya İncelemeleri
  * İSG Davaları ve Süreçleri

 

 • Fazla Çalışma
  * Fazla Mesai Nasıl Hesaplanır?
  * Fazla Çalışma Sözleşmesi
  * Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışma
  * Hafta Tatili Çalışmaları

 

 • Yıllık İzinler – Diğer Ücretli izinler
  * Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Süreleri ve İzin Kullanma
  * Yıllık İzin Ücreti, İşten Ayrılmada İzin Ücreti
  * Ölüm, Babalık, Evlilik İzinleri

 

 • Kadın İşçi Doğum Süreçleri
  * Rapor Süreleri
  * Süt İzni, Yasaklı işler ve çalışma süresi

Neden İş Hukuku Eğitimi ?

 • Herhangi bir alanda yönetici iseniz.
 • İnsan Kaynakları, Personel İşlemleri, Halkla ilişkiler, Muhasebe, Operasyon gibi alanlarda kariyer yapmak istiyorsanız.
 • Ben işverenim, çalışanlarımın bana karşı sorumluluk ve yükümlülükleri nelerdir benim üzerimdeki riskler nelerdir bilmek istiyorsanız.
 • İş Hukuku ve SGK hukukundan kaynaklanan eksikliklerimden dolayı ceza yedim tekrar bu olayla karşılaşmak istemiyorum diyorsanız.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!