Bordrolama ve Özlük İşleri Eğitimi

Anasayfa » Eğitimler » Bordrolama ve Özlük İşleri Eğitimi

Bordrolama ve Özlük İşleri SGK Uygulamaları Eğitimi

 

Bordrolama Eğitiminin Amacı : Ücret bordrosu ve hesaplamaları ile ilgili mevzuat, bordro hazırlama teknikleri, Bordronun imzalatılmasının önemi, vergileme esasları, vergiye tabi olmayan gelirler, sosyal güvenlik uygulamaları ve ücret bordrosu hazırlanması konusunda örnekler ile ilgili mevzuata uygun ücret bordrosu hazırlanması, hesaplanma yöntemleri, işsizlik sigortası uygulamaları ve muhasebe kayıtları konusunda örneklerle katılımcıların bilgi ve becerilerini arttırmak.

Bordrolama ve Özlük İşleri Eğitimi (SGK Uygulamaları Eğitimi) İçeriği

Bordro ile ilgili Yasal düzenlemeler,

 • Ücret bordrosunda bulunması gerekli bilgiler,
 • Ücretin tanımı,
 • Brüt Ücret,
 • Ücretler ve ücret sayılan ödemeler,
 • İşverenin Tarifi,
 • Ücretlerden Yapılan Kesintiler,
 •  Sosyal Güvenlik Kesintileri,
 • SGK Primleri,
 • İşsizlik Primleri,
 • Sigorta Primine tabi kazançların Alt ve Üst sınırı,
 • Sosyal Güvenlik Desteleme Primi,
 • Sosyal Güvenlik primi destekleri ve % 5 indirim,
 • Vergi Kesintileri,
 • Damga Vergisi Kesintisi,
 • Gelir Vergisi Matrahı,
 • Sakatlık indirimi,
 • Asgarî geçim indirimi,
 • Gelir Vergisi Tarifesi,
 • Gelir Vergisi Kesintisi,
 • İşveren Tarafından ödenen primleri.

Ücretin işverene maliyeti

 • Brüt Ücretler
 • Sigorta Prim Oranları

Örnekler uygulamalar

Prime esas kazançlar

 • Hizmet akdi ile çalışanlarda prime esas kazançlar
 • Tümü prime tabi tutulmayacak ödemeler
 • Kısmen prime tabi tutulacak ödemeler

İlgili Sosyal Güvenlik Uygulamaları

İşyeri açılışı, devri, nakli

 • İşyeri Giriş Bildirgesi
 • Sigortalı işe Giriş Bildirgesi
 • Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi
 • Aylık Bildirge
 • Eksik Gün Bildirimi
 • İş Kazası ve Bildirimleri
 • Hastalık bildirimi
 • Özlük Dosyası
 • Ücretlerin Ödenmesi

Çıkış İşlemleri 

 • Yıllık Ücretli İzin ve İzin Kayıtları
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
 • İbraname

İşsizlik Sigortası Uygulaması

 • İşten Ayrılış Bildirgesi
 • İşsizlik Ödeneği

Hedef Kitle : Şirketlerin personel ve insan kaynakları departmanı çalışanları, Şirket Muhasebecileri, Mali Müşavirler adayları ve denetçi adayları, üniversitelerin işletme, iktisat vb. son sınıfta okuyan yada bu bölümlerden mezun olup bu alanda çalışmayı düşünen ve ilgi duyan kişiler.

Eğitim Süresi : 10 saat

Katılımcı Sayısı :  5-25 kişilik gruplar halinde.

 

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!