Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Anasayfa » Eğitimler » Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Amacı :

Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.

Eğitimin Kapsamı

Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele verilen Eğitim, personel güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.

Kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur ve bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir. Teorik ve pratik eğitim ard arda verilir.

Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.

Eğitimin Koşulları

Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir. Eğitim bizzat iş yerinde ve işyerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir. Eğitim İş güvenliği uzmanlarımızla, uluslararası yüksekte çalışma sertifikasyon sistemi olan SPRAT/ IRATA eğitimine sahip eğitmenlerimiz tarafından senkronize bir şekilde 2 kademeli verilecektir.

Eğitimin Tekrarı

Genel olarak bu tür eğitimlerde kazandırılan beceri ve uygulama alışkanlıklarının zaman içinde yıpranması söz konusudur. Bu tür kayıplardan dolayı oluşacak işyeri güvenliği risklerini bertaraf etmek için bu eğitimin 2 yılda bir kez tekrarlanması ve katılımcıların sınav kayıtlarının saklanması önerilir.

Sertifikalandırma

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir.

Kimler Katılmalı :

Düşme riski olan yerlerde çalışması gereken herkes (Rüzgar enerji santralleri (RES) personelleri, Telekominikasyon sektöründe GSM istasyonlarının kuran teknisyenleri, Kule, İskele ve vinçlerde çalışan personeller, Güvenlik ağı kuran personeller, Yüksek bacalarda çalışması gereken teknisyenler, Kontrol ve montaj personeli, Radyo vericileri çalışanları)

Eğitimin İçeriği:

Yüksekte Çalışma Konularına Giriş:

a. Kanunlar (İş güvenliğinde Yüksekte Çalışma ve Düşmeyi önleyici sistemler ile ilgili yasal mevzuat)
b. İş ve işverenin yükümlülükleri
c. Standartlar
ç. Yüksekten düşme nedir ?
d. Kaza istatistikleri ve bunların değerlendirilmesi.
e. Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri almak neden önemlidir?
Yüksekte çalışma sırasında dikkat edilecek noktalar
– Temel güvenlik kuralları
– İşe uygun merdiven / iskele seçilmesi
– Merdiven / iskelenin kurulması, sabitlenmesi, vb.
– Kişisel koruyucu ekipmanlar
– Barikatlama
f.Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi
– Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler
– Kobra, yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler
– Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi
– Müteahhitler için uygulamalar

Düşmeyi Engelleyici Sistemler:

a. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nelerdir? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin özellikleri.
b. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nasıl kullanılır? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin kullanımı.

Düşmeyi Durdurucu Sistemler:

a. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nelerdir?
Genel techizatlar tanıtılır. İçlerinden en çok kullanılanlar detaylandırılır.
b. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nasıl kullanılır?
Genel kullanımı ve içlerinden en çok kullanılanların kullanılanımı.

Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlar:

a. Merdivenler
(1) seyyar
(2) sabit
(3) hareketli
b. Korkuluklar
(1) metal (gemi, tekne, tank vb)
(2) ahşap vb.
c. İskeleler
ç. Dar alanlar
d. Çatılar
e. Boşluklar

Temel Yüksekte Çalışma Modülü

 • Personel koruyucu ekipmanları
 • Düşmeyi durdurucu  sistemler ve uygulamaları
 • Temel emniyet ipi kullanımı ve düğümler
 • Merdiven tırmanış yöntemleri
 • İş emri ve sahada yapılan uygulamalar
 • İşyerinde alanına özgü uygulamaların teorik ve pratikleri
 • Malzeme bakımları  ve malzemenin koruma yöntemleri
 • Belgelerin doldurulması,
 • İniş sistemleri ve makara kullanımı
 • Güvenlik çalışmaları
 • İple iniş uygulamaları

Eğitim sonunda katılımcıların kazanılması hedeflenen davranış şekilleri;

 • Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanaklarını sayabilecekler,
 • Düşme kinetiğini açıklayabilecekler,
 • Yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecekler,
 • Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan riskli davranışları tanımlayabilecekler,
 • Yüksekte güvenli çalışma yöntemlerini tanıyacaklar,
 • Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donatıların standartlarını kontrol edebilecekler,
 • Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri belirleyebilecekler,
 • Bağlantı noktalarının özelliklerini ve seçim kriterlerini tanımlayabilecekler,
 • Emniyet kemerinin doğru kuşanıldığını ve uygun doğru merdiven kullanıldığını kontrol edip doğrulayabilecekler,
 • Ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım ve saklanma koşulları konusunda bilgi edineceklerdir.

Süresi : 8 Saat / 1 gün
__________________________________________________________________________________________

+ KURTARMA UYGULAMALARI MODÜLÜ (Temel eğitime ek olarak 8 Saat / 1 gün)

1. İple iniş uygulamaları
2. İstasyon kurulumu, basit istasyonlar
3. Merdiven, nacelle, ve pervanelerden kurtarma
4. Kurtarıcının kendini güvenliğini sağlaması
5. Otomatik indiricilerin kullanımı
6. Süspansiyon (asılı kalma) travması ve yaralı durum yönetimi

Kurtarma Uygulamaları Değerlendirme Sınavı

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda Kurtarma Uygulamaları Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir.

__________________________________________________________________________________________

+ İP TEKNİSYENİ EĞİTİMİ MODÜLÜ (Temel eğitime ek olarak 8 Saat / 1 gün)

• Malzeme ve Bakımı
• Düğümler
• Kaydırmalı ve şıkıştırmalı Düğümler
• Back up aracı kullanımı
• Çıkış aleti ile tırmanma – inme
• İniş aleti ile çıkış iniş kilitleme
• Oturak kullanımı
• Düğüm aşımı
• İpten ipe transfer
• Yön değiştirme
• Kısa tekrar emniyeti
• Uzun Tekrar Emniyei
• Köşe aşımı
• İp koruması yerleştirilmesi ve aşımı
• Basit emniyet noktaları
• Yük dağıtımı esaslı emniyet noktaları
• İp kurtarma düğümü ve emniyet noktası
• Önceden hazırlanmış noktaya İndirme
• Mekanik istasyon noktaları
• Şok emici göbek bağı kullanımı
• Yapay tırmanış
• İletişim halinde emniyet alma
• İndirme
• iniş pozisyonunda kurtarma
• çıkış pozisyonunda kurtarma
• Engelli noktalardan kurtarma
• Kısa istasyon kurtarması
• Çapraz çekme çalışması
• Klavuz ip ya da gergi hattı kurulması – kurtarması
• Yapay travesten kurtarma
• Takım kurtarma çalıması
• Yorumlama

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
YÜKSEKTE ÇALIŞANLARIN EĞITIMI MODÜLER PROGRAMI MEB STANDARTLARI;

EĞİTİMCİLER
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;

1. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı modülü için; geçerli A/B/C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikası olan eğitimciler görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında, yüksekte çalışma modülü için; IRATA L3 ve SPRAT L3 belgesi ile eğitici belgesi olan kişiler görev almalıdır. Ayrıca bu kişilerin yanı sıra uygulama bölümünde yardımcı eğitici olarak IRATA Seviye 2 belge sahibi eğiticiler görev almalıdır.

UYGULAMALI EĞİTİM FOTOĞRAFLARIMIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Detaylı bilgi: www.isSagligiveGuvenligiEgitim.com

 
 

Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.

 

 

Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik özel bir programdır. Personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.

Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir, kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.

 

 

Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir.

 

 

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi başarı sertifikası ile belgelendirilir.

 

 

Temel Yüksekte Çalışma modülünün tamamlanması 8 Saat / 1 gün sürer.

 

 

Genel olarak bu tür eğitimlerde kazandırılan beceri ve uygulama alışkanlıklarının zaman içinde yıpranması söz konusudur.

Bu tür kayıplardan dolayı oluşacak işyeri güvenliği risklerini bertaraf etmek için bu eğitimin 2 yılda bir kez tekrarlanması ve katılımcıların sınav kayıtlarının saklanması önerilir.

 

 

Eğitimimizin 4 Ana Başlığı;

– Yüksekte Çalışma Konularına Giriş,

– Düşmeyi Engelleyici Sistemler,

– Düşmeyi Durdurucu Sistemler,

– Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlardır.

 

 

 

Eğitim bizzat iş yerinde ve işyerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir.

 

 

 

Eğitim İş güvenliği uzmanlarımızla, uluslararası yüksekte çalışma sertifikasyon sistemi olan SPRAT/ IRATA eğitimine sahip eğitmenlerimiz tarafından senkronize bir şekilde 2 kademeli verilecektir.

 

 

 

Eğitim sonunda katılımcıların kazanılması hedeflenen davranış şekilleri;

– Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanaklarını sayabilecekler,

– Düşme kinetiğini açıklayabilecekler,

– Yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecekler,

– Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan riskli davranışları tanımlayabilecekler,

– Yüksekte güvenli çalışma yöntemlerini tanıyacaklar,

– Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donatıların standartlarını kontrol edebilecekler,

– Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri belirleyebilecekler,

– Bağlantı noktalarının özelliklerini ve seçim kriterlerini tanımlayabilecekler,

– Emniyet kemerinin doğru kuşanıldığını ve uygun doğru merdiven kullanıldığını kontrol edip doğrulayabilecekler,

– Ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım ve saklanma koşulları konusunda bilgi edineceklerdir.

 

 

 

 1. Standart personel koruyucu ekipmanlar
 2. Düşmeden korunmanın hiyerarşisi
 3. Düşmeden korunmanın teorisi ve uygulamaları
 4. Temel emniyet ipi kullanımı ve düğümler
 5. Merdiven tırmanış emniyet sistemleri
 6. Emniyet sistemleri içinde çalışma pozisyonları
 7. %100 enerji tutucu bağların kullanımı
 8. Yasal iş güvenliği kural ve standartları
 9. Tehlikeli maddeler konusunda yasal uygulamalar
 10. Risk değerlendirme ve korunma metodolojisi
 11. İş emri ve saha uygulamaları
 12. İşyerine özel uygulamaların teorik ve pratikleri
 13. Malzeme denetlemesi, bakimi ve koruma yöntemleri
 14. Çalışma günlüğü ve diğer belgelerin doldurulması,
 15. İş sistemlerdeki değişik açıların yarattığı yük değişimleri
 16. Düşme faktörü kavramı ve önlemler
 17. Yükleme / indirme sistemleri ve makara kullanımı
 18. İş planı ve alanın organizasyonu
 19. Güvenlik alıştırmaları

 

 

 

Temel eğitime ek olarak 8 Saat / 1 gün süreyle uzmanlarımız tarafından verilen eğitimdir. Eğitimin İçeriğinde;

 1. İple iniş uygulamaları
 2. İstasyon kurulumu, basit istasyonlar
 3. Merdiven, nacelle, ve pervanelerden kurtarma
 4. Kurtarıcının kendini güvenliğini sağlaması
 5. Otomatik indiricilerin kullanımı
 6. Süspansiyon (asılı kalma) travması ve yaralı durum yönetimi bulunmaktadır.

 

 

 

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; Yüksekte Çalışmalarda Kurtarma Uygulamaları Eğitimi başarı sertifikası ile belgelendirilir.

 

 

 

Temel eğitime ek olarak 8 Saat / 1 gün süreyle uzmanlarımız tarafından verilen eğitimdir.

 

 

 

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!