Yangın Tahliye ve Söndürme Tatbikatı

Anasayfa » Yangın Eğitimleri » Yangın Tahliye ve Söndürme Tatbikatı

Amaç: Kurum ve Kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Eğitime Katılacaklar: Kurum ve kuruluşların tüm çalışanları ve Acil Müdahale Ekiplerinde bulunan tüm personel.

Kapsam;

TEORİK olarak; Yangın Senaryosunun Hazırlanması, Müdahale Ekiplerin planlanması, Emniyet tedbirlerinin planlanması yapılır. Teorik eğitimin ardından UYGULAMALI tatbikatlar yapılır.

Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tahliye ve söndürme tatbikatı kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber tüm kamera görüntülerinin olay akışına göre hazırlanır ve veri dosyası şeklinde eğitim verdiğimiz kurumun yetkililerine sunulur.

Yangın Tatbikatı Süresince Kamera ile Çekim Yapılacak Yerler;

  • Tüm personelin teorik eğitim sırasında ki katılımları
  • Tatbikat başlangıcında olayı ilk gören kişinin reaksiyonu
  • Fabrika – Tesis – işyeri çalışanlarının acil durum ekiplerinde olmayanların binayı tahliye yollarından terk edişi ve   toplanma alanlarına gidişleri
  • Yangından korunma malzeme istasyonunda ,yangından korunma kıyafeti kuşanacak acil durum personelinin, temiz hava cihazı ve teçhizat kuşanmasını, odaya gelişlerini ve teçhizat odasından ayrılışları
  • Acil durum ekiplerinin mevcut acil duruma müdahale edişleri
  • Acil durum koordinatörünün acil durumun tüm aşamalarındaki davranışı ve aksiyonları
  • Belirlenecek personelin portatif söndürücüleri kullanarak, söndürme pratiği kazanmaları

 

Detaylı bilgi: www.YanginEgitim.com

 

Kurum ve Kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve acil durumlarda meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Kurum ve kuruluşların tüm çalışanları ve Acil Müdahale Ekiplerinde bulunan tüm personeller katılabilir.

Teorik olarak; yangın senaryosunun hazırlanması, müdahale ekiplerin planlanması, emniyet tedbirlerinin planlanması yapılır. Teorik eğitimin ardından uygulamalı tatbikatlar yapılır.

Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tahliye ve söndürme tatbikatı kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber tüm kamera görüntülerinin olay akışına göre hazırlanır ve veri dosyası şeklinde eğitim verdiğimiz kurumun yetkililerine sunulur.

Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatı ücretleri sektörel,eğitime katılacak kursiyer sayısı yapılacak tatbikat malzemesi gibi farklı  kalemleri barındırdığından firma isteği ve talebi doğrultusunda teklif hazırlanmaktadır.

Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanıma veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

– Tüm personelin teorik eğitim sırasında ki katılımları

– Tatbikat başlangıcında olayı ilk gören kişinin reaksiyonu

– Fabrika – Tesis – İş Yeri çalışanlarının acil durum ekiplerinde olmayanların binayı tahliye yollarından terk edişi ve   toplanma alanlarına gidişleri

– Yangından korunma malzeme istasyonunda ,yangından korunma kıyafeti kuşanacak acil durum personelinin, temiz hava cihazı ve teçhizat kuşanmasını, odaya gelişlerini ve teçhizat odasından ayrılışları

– Acil durum ekiplerinin mevcut acil duruma müdahale edişleri

– Acil durum koordinatörünün acil durumun tüm aşamalarındaki davranışı ve aksiyonları

– Belirlenecek personelin portatif söndürücüleri kullanarak, söndürme pratiği kazanmaları

Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde Yılda En Az Bir Defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.

Personel Tahliye Tatbikatında; personel ve öğrencilere kurum ve okullarımızda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınan alınacak tedbirler ile deprem ve yangın eğitimi konularında eğitim verilerek kunim, okul ve dersliklerin planlı bir şekilde boşaltılması ve önceden belirlenen açık alanlarda hiçbir izdihama yol açmadan toplanmaları sağlanacaktır.

– Tatbikatın Amacı Belirlenmelidir.

– Tatbikat Senaryosu Hazırlanmalıdır.

– Tatbikat Şekli Belirlenmelidir.

– Tatbikat Planı Oluşturulmalıdır.

– Tatbikat Kontrol Formları Hazırlanmalı ve Gözlemciler Belirlenmelidir.

– Tatbikatın Uygulanması…

– Tatbikat Raporu Hazırlanmalıdır.

– Acil Durum Planları Tatbikat Raporu Sonuçlarına Göre Revize Edilmelidir.

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!