Temel Yangın Eğitimi

Temel Yangın Eğitimi

Anasayfa » Yangın Eğitimleri » Temel Yangın Eğitimi

AMAÇ: Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek.

Eğitime Katılacaklar: Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri.

Verilecek Sertifika: Katılımcılara temel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.

Süre: 4 Saat (2 Saat Uygulamalı)

KAPSAM:

 • Neden yangın eğitimi
 • Yasal Mevzuat ve standartlar
 • Yangın farkındalığı
 • Yangın ve temel kavramlar
 • Yanma ve yangın bilgisi
 • Yanıcı maddeler
 • Yanma çeşitleri
 • Yanma Ürünleri
 • Yangınların Sınıflandırılması
 • Yangın Nedenleri
 • Yangının sebep olan etkenleri
 • Yangın türleri
 • Yangın yerindeki Tehlikeler
 • Yangın Önleyici Tedbirler
 • Yangın söndürme yöntemleri
 • Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri
 • Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ve Kullanma Teknikleri
 • Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemleri
 • Yangın ve İnsan davranışı
 • Yangın Acil Durum Planı
 • Yangın Acil Durum ekipleri

Eğitim Sonrası Kazanımlar:
Temel yangın eğitimi almış her birey;

 • Yanma ve yangını bilir,
 • Yangına sebep olacak faktörleri bilir,
 • Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır
 • Algılama sistemlerini bilir,
 • Sabit söndürme sistemlerini bilir,
 • Yanmanın oluşumunu bilir,
 • Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
 • Söndürme maddelerini bilir,
 • Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir,
 • Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir,
 • İşletme toplanma bölgesini bilir,
 • Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,
 • Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını bilir,
 • Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir,
 • Nasıl yardım çağıracağını bilir,
 • Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir,
 • Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi,  ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir,
 • Binayı terk ederken anahtar,şalter,tuş vs. kapatır,
 • Kaçış yollarını bilir ve kullanır,
 • Portatif Yangın söndürme cihazlarını kullanır,
 • Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.

Detaylı bilgi: www.YanginEgitim.com

 

 

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmektir.
Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan tüm personel ve acil müdahale ekipleri görevlileri temel yangın eğitimini alabilirler.
Temel Yangın Eğitimi 2 saat teorik 2 saat uygulama olmak üzere 4 saat sürer.
Temel Yangın Eğitimi Konuları;

- Yasal Mevzuat ve standartlar,
- Yangın ve temel kavramlar
- Yanma ve yangın bilgisi, yangın farkındalığı,
- Yanıcı maddeler, yanma çeşitleri, yanma ürünleri,
- Yangınların Sınıflandırılması
- Yangın nedenleri, yangının sebep olan etkenleri,
- Yangın türleri, yangın yerindeki tehlikeler,
- Yangın önleyici tedbirler, yangın söndürme yöntemleri,
- Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri,
- Yangın söndürme cihazları (YSC) ve kullanma teknikleri,
- Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemleri
- Yangın acil durum planı ve Yangın acil durum ekipleridir.
Temel Yangın Eğitimi sonrası katılımcılara Temel Yangın Eğitimi Katılım Sertifikası verilir.
Temel yangın eğitimi almış her birey;

- Yanma ve yangını bilir,
- Yangına sebep olacak faktörleri bilir,
- Yangın söndürme cihazlarını bilir ve kullanır,
- Algılama ve sabit söndürme sistemlerini bilir,
- Yanmanın oluşumunu bilir,
- Yangının tanımını ve yangın türlerini bilir,
- Söndürme maddelerini bilir,
- Binayı terk etmeyi ve yardıma muhtaç kişilere nasıl yardım edeceğini bilir,
- Binayı terk ederken neler yapılacağını bilir,
- İşletme toplanma bölgesini bilir,
- Toplanma bölgesinde nasıl davranılacağını bilir,
- Acil müdahale ekiplerinin nasıl oluşacağını bilir,
- Yangın türüne göre söndürme maddelerini kullanabilir,
- Nasıl yardım çağıracağını bilir,
- Basit yangın güvenlik önlemlerini bilir,
- Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini bilir,
- Binayı terk ederken anahtar,şalter,tuş vs. kapatır,
- Kaçış yollarını bilir ve kullanır,
- Portatif yangın söndürme cihazlarını kullanır,
- Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarihli resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre, İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğin belirtmektedir.
Temel Yangın Eğitimini;

- Belediye itfaiye grupları yangın söndürücü şirketleri,
- Eğitim kurumları,
- Bireysel sivil savunma uzmanları verebilir.
Kurumlar ve kişilerin eğitim vermeleri için eğiticilerinin belgelere sahip olmaları gerekmektedir. En az 1. Seviye yangın eğitici belgesi, eğitici eğitmen belgesidir.
Kurumlarda görev yapan; Yöneticiler, Mavi ve beyaz yaka tüm çalışanlar, Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan acil müdahale (söndürme, kurtarma, koruma, ilk yardım) ekipleri temel yangın eğitimi alabilirler.
Yangın yönetmeliğine göre firma personeli sayısı 50 kişi olan ve geçen tüm işletmelerde yangın ekibi kurulmalı ve mutlaka eğitilmelidir.
Türkiye yangından korunma yönetmeliği madde 31 gereği; Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez. Pencere ve parapet yüksekliği döşemeden en çok 120 cm yukarıda ve bina dışındaki güvenlik bölgesine açık, dış zeminden en çok 3 m yükseklikteki, en az cam yüksekliği 90 cm ve yüksekliği 90 cm olan pencereler, zorunlu hallerde aksi belirtilmemişse, kaçış yolu kabul edilebilirler.
Türkiye yangından korunma yönetmeliği madde 32 gereği ; Aksi belirtilmedikçe, 50 kişinin aşıldığı her mekanda, 25 kişinin aşıldığı sinema, tiyatro, bar gibi eğlence yerlerinde ve yüksek riskli mekanlarda, çıkışlara erişmek için en az 2 kapı bulunacaktır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçerse en az 3 çıkış olacaktır. Kapılar birbirinden olabildiğince uzakta olacak ve iki kapı hiçbir noktadan 45 dereceden daha dar bir açı ile görünmeyecektir.
Türkiye yangından korunma yönetmeliği madde 70 gereği ; birden fazla kaçış yolu bulunması gereken bina ve yapılarda bütün kaçış yollarında aydınlatma, acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi yapılacaktır.
Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için; yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekir. ortamdan uzaklaştırırsanız, yangını söndürmüş olursunuz. Bu yangının önlenmesinin en basit kuralıdır.
Yangın, yanabilen maddelerin, çevresine değişik oranlarda ısı ve ışık yayarak, kontrol dışı yanmasıdır.

Yanmanın başlaması ve sürebilmesi için gereken; yanıcı madde (yakıt), yakıcı madde (oksijen) ve tutuşturma ( ateşleme kaynağı ) uygun koşullarda bir araya gelmesine yanma üçgeni denir.

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!