Özel Yangın Eğitimi

AMAÇ: Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeli kapsamında Kurum ve Kuruluşların bünyesinde görev yapan İTFAİYE EKİPLERİNİN bilgi ve becerilerini üst seviyeye çıkarmak.

Eğitime Katılacaklar: Kurum ve Kuruluşların bünyesinde görev alan ÖZEL İTFAİYE BİRİMLERİ ‘nde bulunan tüm personel.

Süre: İhtiyaca göre saptanır.

Verilecek Sertifika: Katılımcılara özel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.

KAPSAM:

 • Yanma ve yangın kimyası
 • Isı kaynakları
 • Yanma ürünleri
 • Yanma çeşitleri
 • Yangın sınıfları
 • Yangın nedenlerini ve sebepleri
 • Yangın yerindeki tehlikeler
 • Yanıcı sıvıları
 • Yangın söndürme teknikleri
 • Yangın söndürme maddeleri
 • Portatif yangın söndürme cihazları
 • Yangın algılama uyarı sistemleri
 • Acil durum yönlendirme levhaları
 • Yangın kontrol panellerini
 • Zehirli maddeler
 • Solunum cihazının kullanımını öğrenebilme
 • Solunum aparatının kullanımını ve bakımı
 • Hava tüpünün idamesini öğrenebilme
 • Tenefüs cihazı ile kurtarma tekniklerini öğrenebilme
 • Gazların tehlike alt ve üst sınırları
 • Kurtarmada kullanılan aletlerin tanıtımı ve çalışma prensipleri
 • Zorla giriş alet çeşitlerini öğrenebilme
 • Olay yerini tanımayı ve yorumlama
 • Risk belirleme ve önlemler alma
 • Kazazedeye uygulanacak koruma tedbirlerini öğrenebilme
 • Sedye sistemlerini tanıma ve taşıma yöntemleri
 • Triaj bölgesinin seçimi
 • Genel İlkyardım
 • İnsan vücudunun yapısı ve fonksiyonları
 • Bilinç kayıplarında ilk müdahale
 • Kanamalarda ilk yardım
 • Kırıklarda ilk yardım
 • İtfaiye ile ilgili kanunları ve yönetmelikler
 • Afetin kapsamı
 • Araç gereç ve gerekli teçhizatlar
 • Tehlikeli kimyasal maddeler
 • Ekipler ve görev dağılımı
 • İtfaiye teşkilatı ile Koordineli çalışma
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • İtfaiyecilikte organizasyon ilkeleri
 • Yangın sonrası yangın yerini emniyete alma

 

Detaylı bilgi: www.YanginEgitim.com

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!