Temel ve İleri Kurtarma Eğitimleri

Anasayfa » Yangın Eğitimleri » Acil Durum Eğitimleri » Temel ve İleri Kurtarma Eğitimleri

TEMEL KURTARMA EĞİTİMİ

AMAÇ : Acil durum yönetim planı kapsamında oluşturulan kurtarma ekiplerinin kurtarma konusunda eğitilmesidir.
Eğitime Katılacaklar : Tesislerde oluşturulan Acil Durumlara müdahele ekiplerinde görev alan tüm personel.(10 kişi)
Verilecek Sertifika : Katılımcılara ‘’ Kurtarıcı Eğitimi Katılım Sertifikası ‘’ verilecektir.
Süre : 1 Gün / 8 Saat

KAPSAM
•Kurtarmanın tanımı
•Kurtarma ekiplerinin kurulması
•Koruyucu donanım
•Ortam tehlikeleri
•Yaralı değerlendirme
•Yaralı taşıma yöntemleri
•Genel davranışlar

İLERİ KURTARMA EĞİTİMİ

AMAÇ : Çalışanları, ihtiyaçlara göre acil durumlardan bir yada birkaçı hakkında bilinçlendirmek
Eğitime Katılacaklar : Tesislerde oluşturulan acil durumlara müdahele ekiplerinde ve özellikle kurtarma ekiplerde görev alan tüm personel (10 kişi)
Verilecek Sertifika : Katılımcılara ‘’İleri Kurtarıcı Eğitimi Katılım Sertifikası ‘’ verilecektir.
Süre : 1 Gün / 8 Saat

EĞİTİM ÖRNEKLERİ
• Yangın mahalinde kurtarma
• Deprem, toprak kayması
• Sel, su baskını
• Trafik kazalarında kurtarma
• Kuyudan kurtarma.

KURTARMA EKİBİ EĞİTİMİ

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:
•İşletmede mevcut tüm kurtarma malzemeleri ve cihazları kullanılarak acil durumlarda kazazede ve kıymetli eşya kurtarma işlemini gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
•Dumanlı ortamlarda hareket tarzlarını öğrenmek
•Yangından korunma kıyafetlerini ve yangından korunma teçhizatını hızlı ve efektif olarak kuşanma becerisini öğrenmek
•Dumanlı ortamda hareket etme ve kazazede kurtarma becerisine sahip olmayı öğrenmek
•İşletmede bulunan tüm kurtarma cihazları ve malzemelerini efektif olarak kullanarak kurtarma yapabilme becerisine ulaşmak
•Acil durum planında yer alan Kurtarma ekibi içinde yapacağı görevin doğru olarak anlaşılması
•Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitim ve uygulamaları
•Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
•Temel ilkyardım bilgisine sahip olma
•Telsiz ile irtibat kurabilme
•İşletme acil durum kaçış planına hakim olma
•İşletme içi adreslere hakim ve işletme içinde kazazede arama tekniklerine öğrenmiş olma
•Acil durum sonrası rapor hazırlayabilme

Alınması Gereken Eğitim:
1-Temel Yangın Bilgisi ve Acil Durum Planı Eğitimi
2-Kurtarma Ekibi Eğitimi

Eğitim İçeriği:

Temel Yangın ve ileri yangın Eğitimi:
•Temel ve ileri yangın eğitimi
•İleri Kurtarma bilgisi eğitimi
•İşletmede bulunan tüm kurtarma cihazları ve malzemeleriyle kurtarma uygulaması
•Merdiven eğitimi
•Yangından korunma kıyafetlerinin hızlı olarak giyilmesi eğitimi
•Temiz hava cihazı kullanılması
•Tam teçhizatlı olarak yangın ortamında kurtarma yapma ve dumanlı ortamda hareket etme uygulaması
•Dumanlı ortamda kazazede kurtarma uygulamaları
Acil Durum Planı Eğitimi:
•Acil durum Planının anlatılması
•Senaryolar üzerinden tatbikat uygulamaları
Acil Durum Planı Kurtarma Ekibi Eğitimi:
•Acil durum planında yer alan kurtarma ekibi personeline vardiyalara göre acil durumlardaki kurtarma ekibi içinde yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yaptırılması
•Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
•Senaryolar üzerinden kurtarma tatbikat eğitimi ve uygulamaları
•İp bağlama eğitimi
•Sedyeli ve sedyesiz kazazede taşıma eğitimi ve uygulamaları
•Temel ilkyardım bilgisi eğitimi
•Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
•İşletme acil durum kaçış planı eğitimi
•İşletme içi kroki ve adres bulma çalışmaları
•işletme içinde kazazede arama teknikleri
•Teçhizat ve malzeme bakımı
•Acil durum sonrası rapor hazırlama eğitimi
•Dumanlı ortamda hareket etme uygulamaları

Hedef Kitle:
Acil Durum Ekiplerinden Kurtarma Ekibi üyeler(50 kişi için en az 3 kişi olacak şekilde)
Söndürme Ekip Lideri
Acil Durum Koordinatörü
Kurtarma Ekip Lideri
İlkyardım Ekip Lideri
Emniyet Ekip Lideri

Eğitim Süresi:
Her bir grup için 8 saat(1 Gün)

Detaylı bilgi: www.AcilDurumEgitimleri.com

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!