İleri Acil Durum Eğitimleri

Anasayfa » Yangın Eğitimleri » Acil Durum Eğitimleri » İleri Acil Durum Eğitimleri

AMAÇ : ADYP’de görev alan personeleplanı anlatmak ve onları acil durumlar hakkında bilinçlendirmek.
Eğitime Katılacaklar : Tesisin ADYP’nin gereğince kurulmuş olan ekiplerde görevli olan (aktif ) tüm personel.
Verilecek Sertifika : Katılanlara ‘’ İleri Acil Durum Eğitimi ‘’ katılım sertifikası verilecektir.
Süre : 20 – 25 kişil gruplar halinde grup başına 1 – 2 gün

KAPSAM
• Tesiste oluşması muhtemel acil durumların tanımlanması
• Acil durum yönetim planının anlatılması
• Müdahele ekiplerinin yapıları
• Müdahele ekiplerinin görev ve sorumlulukları
• Müdahele ekiplerinin kullanılması gereken ekipmanlar, malzemeleri ve özellikleri
• Kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri
• Ekiplerin katılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
• Tüm personelin katılımıyla yapılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
• Acil durumda ihbar ve iletişim
• Tahliye güzergahları, toplanma noktaları, sığınaklar ve özellikleri
• Tesis tahliyesi
• Acil durum sonrası gerekiyorsa tesisin kapatılması yöntemleri

ACİL DURUM EKİP LİDERLERİ EĞİTİMİ

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:
•İşletmede mevcut tüm Acil durumlarda ekipleri yönetmek.
•Acil durum sonrasında acil durum raporunu oluşturmak.
•İşletmede meydana gelebilecek acil durum senaryolarının pratik uygulamasını yapmak.

Alınması gereken eğitim:
1-Temel Yangın Bilgisi ve Acil Durum Planı Eğitimi
2-İleri Yangın Eğitimi
3-Söndürme Ekibi Eğitimi
4-Kurtarma Ekibi Eğitimi
5-İlkyardım Ekibi Eğitimi
6-Emniyet Ekibi Eğitimi
7-Ekip Liderliği Eğitimi

Eğitim İçeriği:
İşletmede karşılaşabilecek acil durumlara yönelik senaryolar üzerinden tüm ekip liderleri ve acil durum koordinatörünün hareket tarzlarının geliştirilmesi.
Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
Senaryolar üzerinden Emniyet ekibi uygulamaları yaptırılması
Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
İşletme içi kroki ve adres çalışması yapmak
Ekip malzeme bakımı
Acil ekiplerin listelerini güncel tutma, değişiklik durumunda eğitim verme

Hedef Kitle:
Acil Durum Koordinatörü
Söndürme EkipLlideri
Kurtarma Ekip Lideri
Emniyet Ekip Lideri
İlkyardım Ekip Lideri

Eğitim Süresi:
Her bir grup için 8 Saat (1 Gün)

ACİL DURUM KOORDİNATÖRÜ EĞİTİMİ

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:
İşletmede mevcut olabilecek tüm Acil durumları yönetmek.
Acil durumlarda yerel acil servislerle iletişime geçilmesini sağlamak.
Söndürme olayının yapıldığı yer dışında kalan tüm işletme alanlarındaki yönetimi sağlamak.
Tüm acil durum hakkında bilgi sahibi olarak olayı yönetmek
Acil durum sonrasında ekip liderlerinin acil durum raporlarının oluşturulmasını sağlamak.

Alınması gereken eğitim:
1-Temel Yangın Bilgisi ve Acil Durum Planı Eğitimi
2-İleri Yangın Eğitimi
3-Söndürme Ekibi Eğitimi
4-Kurtarma Ekibi Eğitimi
5-İlkyardım Ekibi Eğitimi
6-Emniyet Ekibi Eğitimi
7-Ekip Liderliği Eğitimi

Hedef Kitle:
Acil Durum Koordinatörü
Söndürme EkipLlideri
Kurtarma Ekip Lideri
Emniyet Ekip Lideri
İlkyardım Ekip Lideri

Eğitim Süresi:
Her bir grup için 8 Saat (1 Gün)

Detaylı bilgi: www.AcilDurumEgitimleri.com

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!