TMGD Hizmetleri

Anasayfa » TMGDK Hizmetleri » TMGD Hizmetleri

1- DOKÜMANTASYON (KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı faaliyetlerimiz doğrultusunda, birlikte çalıştığımız firmalara, Sarızeybek TMGDK olarak, içeriği uzmanlarımız tarafından hazırlanmış olan raporlama hizmetini vermekteyiz.

Firmalar, ortak paylaşım sistemimizi kullanarak, faaliyetler ve tutulan kayıtlar ile ilgili dokümanlara istedikleri zaman ulaşım sağlamakta, böylece sunulan hizmetleri tüm detaylarıyla takip etme ayrıcalığına sahip olmaktadırlar.

2- PERSONELLERİN TEMEL VE SPESİFİK EĞİTİMLERİ (ADR/RID/IMDG)

Genel Bilinçlendirme Eğitimi: Personelin tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olması sağlanır.

Göreve Özgü Eğitim: Personele görev ve sorumluluklarıyla orantılı olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim verilir. Tehlikeli malların çok modlu şekilde taşındığı durumlarda ise, personel diğer taşıma şekilleriyle ilgili zorunluluklar hakkında da bilgilendirilir.

Emniyet Eğitimi: Personele, yüklemeyi ve indirmeyi de içeren tehlikeli maddelerin taşınması sırasında oluşan bir kazadaki yaralanma veya patlama riskinin derecesine bağlı olarak tehlikeli malların zararlarını ve tehlikelerini kapsayan eğitimi vermekteyiz. Sağlanan eğitim, personeli, güvenli elleçleme ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında da bilinçlendirmektedir.

Yenileme Eğitimi: Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’ nın (ADR), 2 yılda bir güncellenmesi sebebi ile, düzenlemelerdeki değişiklikler göz önünde bulundurularak, eğitimler periyodik bilgi tazeleme eğitimlerimiz ile pekiştirilmektedir.

3- ÇOK MODLU TAŞIMACILIK HİZMETLERİ

Çok modlu taşımacılıkta, yükün muhteviyatı ile ilgili işletmelerin doğru ve eksiksiz beyanda bulunma sorumluluğu vardır.

Sarızeybek TMGDK olarak, tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla taşımacılığına ilişkin, gözetim hizmetleri ve raporlarının hazırlanması konularında, danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!