TMFB Danışmanlık Hizmeti

TMFB Danışmanlık Hizmeti

Anasayfa » TMGDK Hizmetleri » TMFB Danışmanlık Hizmeti

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine (TMFB) sahip değilsiniz ve almanız gerekip gerekmediğini bilmiyorsunuz veya Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahipsiniz fakat hizmet alma zorunluluğunuz var mı?

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) denir.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu;
-Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; yukarıda ifade edilen taraflar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

– Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Bu kapsam dışında kalanlar tehlikeli madde ile iştigal etseler de, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalarına ilişkin zorunluluk bulunmamaktadır.
Ayrıca Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanlar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almasına gerek yoktur.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınması önemli bir konu olup işletmenizin gereksiz sorumluluklara veya cezai durumlara düşmemesi için Sarızeybek Tmgdk olarak alınması gereken rapor tarafımızdan hazırlanmakta gerekir ise kontrol edilip yeniden düzenlenmektedir.

 

Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, almak zorunda oldukları belgeye Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) denir.
- Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; yukarıda ifade edilen taraflar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

- Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
- Bu kapsam dışında kalanlar tehlikeli madde ile iştigal etseler de, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almalarına ilişkin zorunluluk bulunmamaktadır.

- Ayrıca Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanlar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almasına gerek yoktur.
Taşınmakta olan tehlikeli maddenin mevzuata uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınması hedeflenmektedir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınması önemli bir konu olup işletmenizin gereksiz sorumluluklara veya cezai durumlara düşmemesi için SARIZEYBEK TMGDK olarak alınması gereken rapor tarafımızdan hazırlanmakta gerekir ise kontrol edilip yeniden düzenlenmektedir.
24/4/2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadır.
TMFB sahibi işletmeler, 31.12.2019 tarihine kadar Tehlikeli Madde Faaliyet Belgelerini yenilemek zorundadır. Yenileme işlemleri işletmenin faaliyetinin bulunduğu adrese bağlı olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ ne başvuru yapılarak gerçekleştirilir.
Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge uyarınca işletmedeki tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini gösteren Faaliyet tespit raporudur. Bu rapor ilk kez TMFB alacak ya da mevcut TMFB’sini yenileyecek işletmeler için, yalnızca Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları (TMGDK) tarafından düzenlenebilmektedir.

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!