Belgelendirme Hizmetleri

Anasayfa » TMGDK Hizmetleri » Belgelendirme Hizmetleri

Tehlikeli Madde Taşınan Araçlar için Uygunluk Belgesi alma zorunluluğuz için Sarızeybek TMGDK olarak yetkili personelimizce araçlarınız ön denetime tabi tutularak eksikleri belirlenir ve ADR’ye tam uygunluk için tüm bu eksikler size raporlanır. ADR onaylı olmayan mevcut araçlarınızın tip onayları, teknik muayeneleri ve TSE’den Taşıt Durum Tespit Belgesi alınması ve ADR Uygunluk Belgesi alınması işlemlerinde ve raporlanan eksikliklerin temininde de Sarızeybek TMGDK güveni ile istemeniz durumunda sizler için temin ve montaj işlemleri tamamlanır. sonucunda da Sarızeybek TMGDK onayı ile ADR Araç Uygunluk Belgesini temin ederek gönül rahatlığı ile araçlarınızda tehlikeli madde taşıyabilirsiniz. Satın almayı planladığınız aracın doğru araç olması için de uygun hizmeti alabilirsiniz.

Tehlikeli madde taşımacılığı yapacak yetki belgesi sahiplerinin mevcut veya almayı planladıkları araçlar (EX/II, EX/III, FL, OX, AT ve MEMU), ADR Bölüm 9’da belirtilen hüküm ve standartlara uygun olmalıdır.

 

ADR; Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması anlamına gelmektedir.
ADR Araç Uygunluk Sertifikası ; piyasada pembe şeritli belge veya T9 belgesi olarak da bilinir. ADR Bölüm 9 kapsamında tehlikeli madde taşımacılığı araçları için verilir. Belgeyi araç sahibi alır. 1 senelik bir belgedir, araca yıllık teknik muayene yapılarak uygun sonuçlandığında belge yenilenir. Aracın üzerinde sabit tank var ise tankın muayene sertifikasının güncel olması gerekir.
Tank ile tehlikeli madde taşımacılığı ve/veya Patlayıcı madde taşımacılığı yapan araç sahipleri ADR Araç Uygunluk Sertifikası almak zorundadırlar.
Tehlikeli Madde Taşınan Araçlar için Uygunluk Belgesi alma zorunluluğuz için Sarızeybek TMGDK olarak yetkili personelimizce araçlarınız ön denetime tabi tutularak eksikleri belirlenir ve ADR’ye tam uygunluk için tüm bu eksikler size raporlanır.

ADR onaylı olmayan mevcut araçlarınızın tip onayları, teknik muayeneleri ve TSE’den Taşıt Durum Tespit Belgesi alınması ve ADR Uygunluk Belgesi alınması işlemlerinde ve raporlanan eksikliklerin temininde de Sarızeybek TMGDK güveni ile istemeniz durumunda sizler için temin ve montaj işlemleri tamamlanır.

Sarızeybek TMGDK onayı ile ADR Araç Uygunluk Belgesini temin ederek gönül rahatlığı ile araçlarınızda tehlikeli madde taşıyabilirsiniz. Satın almayı planladığınız aracın doğru araç olması için de uygun hizmeti alabilirsiniz.
ADR sertifikalarının geçerlilikleri ADR yönetmeliğinde belirtilen süreler kadardır.
ADR belgesi demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığında geçerli değildir. ADR belgesi sadece karayolunda tehlikeli madde taşımacılığı için verilen bir uygunluk belgesidir.
ADR Araç Uygunluk Sertifikasına sahipleri başta ADR anlaşmasının geçerli olduğu Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere anlaşmanın geçerli olduğu ülkelerde taşıma hakkına sahiptir.
ADR’siz üretilen tanklar ADR’li yapılamaz. ADR’li tanklar yarı mamül durumunda itibaren muayene ve testlere tabi tutulurlar, ayrıca üreticide Üretim ve Üretim Uygunluk Sertifikasına sahip olmalıdır. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren her bir tank ADR’li olarak üretilmelidir. Bu tarihten önce üretilmiş ADR’siz tank taşıyan araçlar Taşıt Uygunluk Belgesi alarak ulusal taşımacılık yapabilirler. Bu kapsamda tank ve araç muayene ve testlere tabi tutulacaktır.
Belge alınan aracın sahibi değişirse alınan belge geçerli değildir. Belge düzenleyen kuruma belgenin iade edilmesi gerekmektedir.
Belgenin kaybedilmesi, tahribata uğraması durumunda ilgili firma talebi üzerine verilecektir.
ADR Araç Uygunluk Belgesi olan bir araç için durum tespit belgesi alınamaz. Durum tespit belgesi ADR’li olmayan araçlar için verilmektedir.
1 Ocak 2015 tarihinden önce üretilmiş eski araçların yurt içinde ve ADR’ye taraf olmayan ülkelerde tehlikeli madde taşımacılığı yapabilmesi için TSE ‘den alınması zorunlu olan belgedir. Söz konusu belge Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına İlişkin Yönetmelik’te tanımlanmıştır. Belgenin verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar Bakanlığımız tarafından yayınlanacak yönerge ile belirlenecektir.
Başvuru ücreti yapılacak işlemlere göre belirlenen fiyatlar üzerinden başvuru sahibine bildirilmektedir.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!