ADR Muafiyet Raporu

Anasayfa » TMGDK Hizmetleri » ADR Muafiyet Raporu

Tehlikeli maddelerle faaliyet gösteren işletmelerin, 03/08/2017 tarih ve 63089 sayılı olur ile yürürlüğe giren TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE ’nin 5. Maddesine göre; Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net 50 ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. Yine aynı maddenin 2. Fıkrasında; “Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar” ibaresi yer almaktadır.

Yukarıdaki maddelere istinaden yıllık 50 ton işlem limitinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, 18.07.2017 tarih ve 58352 sayılı olur ile yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge’nin 12. Maddesinin 7. Fıkrasına göre: “İşletmeler, TMFB kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerinin TMFB ve/veya TMGD muafiyeti içermesi durumunda, faaliyette bulunduğu bölge müdürlüğünün yetki alanındaki her hangi bir TMGDK’dan yılda bir muafiyet durumunu belirten rapor almak zorundadır.”

Bu bağlamda T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkili kurumu Sarızeybek TMGDK tarafından verilecek olan ADR Muafiyet Raporu ile ilgili bölgenin genel müdürlüğüne başvuru yapmanız durumunda şirket özellikleriniz ve kullandığınız tehlikeli maddelere göre TMGD bulundurma zorunluluğundan muaf olmanız mümkün. Gecikmeden ADR Muafiyet Raporunu almak için Bize Ulaşın.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!