Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Anasayfa » İzmir TMGD » Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ; tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla taşımacılığına ilişkin, gözetim hizmetleri ve raporlarının hazırlanması konularında, danışmanlık hizmeti veren uzmanlardır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), ifa edeceği görev ve nitelikleri ADR Başlık 1.8.3’te belirlenen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Görevleri Nelerdir

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının asıl görevi, işletme başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyerek kullanımını sağlamak ve en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışmanın başlıca görevleri ilave olarak hem ADR’de hem de Yönetmelik’te tanımlanmıştır. (TMGDK)

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir

Türkiye’de halen geçerli olan kanun ve yönetmeliklere göre en az 4 yıllık bir üniversite mezunu olmak TMGD adayı olmak için yeterlidir. Bölüm kısıtlaması olmaksızın herhangi bir üniversiteden mezun durumda olup Lisans diplomasına sahip olan kişiler TMGD olabilirler.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olmak İçin Neler Yapmak Gerekir

  • Lisans mezunu olan,
  • Yetkili eğitim kurumlarından 49 saatlik zorunlu eğitimi başarıyla tamamlamış olan,
  • Uygulamalı yangın eğitim sertifikasına sahip olan,
  • Ulaştırma Bakanlığının açtığı TMGD sınavlarında 100 puan üzerinden en az 70 puan almış alan,
  • Adli sicilinin uygun olması şartlarını sağlayan herkes TMGD olabilir.

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!