Kayıt Şartları

Anasayfa » Özel Güvenlik Eğitimi » Kayıt Şartları

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi için;
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
* 18 yaşını doldurmuş olmak.
* En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak.
* 4 Doktor onaylı “silahsız özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi için;
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
* 21 yaşını doldurmuş olmak.
* En az lise mezunu olmak.
* 6 Doktor onaylı “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

Genel Şartlar;
* Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile  Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
* Kamu haklarından yasaklı olmamak.
* Özel Güvenlik Görevlisi olmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü olmamak.

Kayıt için Gerekli Belgeler;
* 2 adet Nüfus Cüzdan fotokopisi
* Diploma veya Öğrenim belgesi fotokopisi
* 5 adet fotoğraf
* İkametgah

Kayıt Tarihleri: Kayıtlarımız sürekli olup, ön kayıt için nüfus cüzdanı bilgileriniz yeterlidir.

2019 yılı özel güvenlik sınav tarihleri;

80 nolu Temel Eğitim ve 56 nolu Yenileme Sınavı; 17 ŞUBAT 2019 tarihinde yapılacak olup bu sınava 11 OCAK 2019 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

81 nolu Temel Eğitim ve 57 nolu Yenileme Sınavı; 21 NİSAN 2019 tarihinde yapılacak olup bu sınava 15 MART 2019 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

82 nolu Temel Eğitim ve 58 nolu Yenileme Sınavı; 23 HAZİRAN 2019 tarihinde yapılacak olup bu sınava 17 MAYIS 2019 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

83 nolu Temel Eğitim ve 59 nolu Yenileme Sınavı; 25 AĞUSTOS 2019 tarihinde yapılacak olup bu sınava 19 TEMMUZ 2019 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

84 nolu Temel Eğitim ve 60 nolu Yenileme Sınavı; 20 EKİM 2019 tarihinde yapılacak olup bu sınava 13 EYLÜL 2019 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

85 nolu Temel Eğitim ve 61 nolu Yenileme Sınavı; 09 ARALIK  2019 tarihinde yapılacak olup bu sınava 01 KASIM 2019 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

Detaylı bilgi: www.OzelGuvenlikizmir.com

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!