Eğitimlerimiz

Anasayfa » Özel Güvenlik Eğitimi » Eğitimlerimiz

Silahsız Güvenlik Eğitimi; 18 yaşını doldurmuş olan ve en az ilköğretim (ortaokul) mezunu bireylerin katılabildiği, 3 hafta süren ve 10 farklı ders gördükleri eğitim türüdür. Eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk test usulü sınav yapılmaktadır.100 sorudan her bir sorunun puan değeri 1 olup en az 60 puan (60 soru) alan adaylarımız sınavda başarılı olur.Özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı silahsız özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

Silahlı Güvenlik Eğitimi21 yaşını doldurmuş olan ve en az lise mezunu bireylerin katılabildiği, 4 hafta süren ve 11 farklı ders gördükleri eğitim türüdür. Eğitimin tamamlanmasının ardından adaylarımız, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk silahsız bölüm, 25 soruluk silahlı bölümden oluşan test usulü sınava tabi tutulmakta ve 5 adet mermi attıkları uygulamalı atış sınavı ile sınavlarını tamamlamaktadır. 100 sorudan her bir sorunun puan değeri 1 olup en az 60 puan (60 soru) almak gerekir. Aynı şekilde 25 adet sorunun her birinin değeri 2 puan ve atış esnasındaki her isabetli vuruş adetinin değeri ise 10 puandır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 60 alan adaylarımız sınavda başarılı olur.Özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı silahlı özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

Silahsızdan Silahlıya Geçiş Eğitimi; Silahsız özel güvenlik sertifikasına sahip bireylerin katılabildiği, 4 gün süren, silah teorik eğitimi ve silah uygulama eğitiminden oluşan eğitim türüdür. Eğitimin tamamlanmasının ardından adaylarımız, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan  25 soruluk silahlı bölümden oluşan test usulü sınava tabi tutulmakta ve 5 adet mermi attıkları uygulamalı atış sınavı ile sınavlarını tamamlamaktadır. 25 adet sorunun her birinin değeri 2 puan ve atış esnasındaki her isabetli vuruş adetinin değeri ise 10 puandır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 60 alan adaylarımız sınavda başarılı olur.Özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı silahlı özel güvenlik sertifikası verilmektedir.Bu eğitime katılan ve silahlı özel güvenlik sertifikası almış adaylarımız, silahsız özel güvenlik eğitimi esnasında özel güvenlik kimlik kartı harcı daha önceden  yatırmışlar ise tekrardan kimlik kartı harcı yatırmazlar.

Silahsız Yenileme Eğitimi; Silahsız özel güvenlik sertifikasına sahip olan adaylarımızın her 5 yılda bir alması gereken eğitim türüdür.Eğitim 6-7 gün süresinde tamamlanmakta olup, eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk test usulü sınav yapılmaktadır.Sınavda geçmek yada kalmak yoktur.Amaç bilgilerin güncellenmesidir. Özel güvenlik sınavına katılan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı yenilenmiş silahsız özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

Silahlı Yenileme Eğitimi; Silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip olan adaylarımızın her 5 yılda bir alması gereken eğitim türüdür.Eğitim 7-8 gün süresinde tamamlanmakta olup, eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk silahsız bölüm, 25 soruluk silahlı bölümden oluşan test usulü sınava tabi tutulmakta ve 5 adet mermi attıkları uygulamalı atış sınavı ile sınavlarını tamamlamaktadır.Sınavda geçmek yada kalmak yoktur.Amaç bilgilerin güncellenmesidir. Özel güvenlik sınavına katılan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı yenilenmiş silahlı özel güvenlik sertifikası verilmektedir.

Hizmet İçi Atış EğitimiSilahlı özel güvenlik görevlisi olarak görev alan bireylerin, her yıl alması gereken eğitim türüdür.Eğitimin amacı; görevli silahlı özel güvenlik görevlilerinin silah kullanmasını gerektirecek hallerde güvenliği ve atış becerisini artırarak görevleri esnasında oluşabilecek uygulamadaki aksaklıkları gidermektir.Bireysel ilginin ön plana alındığı, teorik ve uygulamalı bölümden oluşan ve tamamen profesyonel atış uzmanı eğiticilerimiz tarafından verilen atış eğitim şeklidir.

5188 sayılı Yasa ve Yönetmelik doğrultusunda özel güvenlik görevlileri tarafından her yıl senede en az bir defa yapılması zorunlu olan Hizmet içi eğitim atışlarında; SARIZEYBEK Özel Güvenlik Eğitim Merkezi olarak her güvenlik görevlisine poligon ortamında asgari 25 atış yaptırırız.Poligon ortamında yapılacak bu atışlarda adaylarımız, kurumumuz demirbaşında kayıtlı olan, 7.65mm, kısa 9mm ve uzun 9mm çapında üç farklı çapta tabanca (Tabancalarımız; CZ75 9mm, Sarsılmaz Kılınç 2000 9mm, Kırıkkale kısa 9mm, Browning 7,65mm ve Kırıkkale 7,65mm) kullanabileceği gibi, görev aldıkları kurum demirbaşında kayıtlı olan tabancalarla da atış yapabilir. Ayrıca istendiği takdirde, hizmet verdiğimiz kuruma ait tüm tabancalara, hizmet içi atış eğitimin bitmesinin ardından, kurumumuzun Silah bakım uzmanı tarafından bakım ve onarım yapılabilmektedir.

Tüm Silahlı Eğitimlerimiz deki Genel Uygulamalar; Atışlarımız esnasında İlkyardım Uzmanı kurum doktorumuz, atış yapacağımız poligonda tüm atış boyunca hazır beklerken, Atış güvenliği ve kişi sağlığı ön planda tutulur.Atışın gerçekleşeceği poligon ortamında 5 ayrı kulvarda, 5 ayrı atış uzmanımız görev alır ve Atış eğitimlerimiz atış uzmanlarımızın kontrolünde 2 aşamada gerçekleşir.

1.Aşama Teorik Silah Bilgisidir. Teorik bölümde, atıcılık ve nişan almanın ayrıntıları incelenirken, Silahın mekanik yapısı da ayrıntılı olarak incelenir.
2.Aşama olan, Uygulamalı Atış Eğitiminde ise; Silah farklılıklarından oluşabilecek aksaklıkları gidermeye yönelik 7,65 mm, kısa 9 mm ve uzun 9 mm çapında 3 ayrı türde Silah ile (Silahlarımız; CZ75 9mmSarsılmaz Kılınç 2000 9mmKırıkkale kısa 9mmBrowning 7,65mm ve Kırıkkale 7,65mm) atış yaptırılır. Atışlar sonucunda, daha mükemmel atış için ne yapılması gerektiği analiz edilip, bireysel olarak kişilere hataları ve dikkat etmeleri gereken noktalar tekrar belirtilir. Tüm bunlar sonucunda bireysel atış becerisi maksimize edilir.

Göz Yaşartıcı Gaz Spreyi Kullanımı Eğitimi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 24. maddesi doğrultusunda vermiş olduğumuz Biber Gazı Kullanımı Eğitimi 3 saat teorik ve 3 saat uygulamadan oluşan toplam 6 saat süren mevzuata uygun sertifikalı bir eğitim programımızdır.

Biber Gazı Kullanımı Eğitimi; Güvenlik Komisyonu tarafından Biber gazı kullanım izni verilen kurumlarda görev yapan veya bundan böyle görev yapacak olan özel güvenlik görevlilerinin aldığı veya özel güvenlik eğitimi almış kendisini geliştirmek isteyen bireysel özel güvenlik görevlilerinin alabildiği bir eğitim programıdır. Eğitim sonunda tüm katılımcılara eğitimcimiz ve eğitim kurumu yöneticimiz imzalı “Göz Yaşartıcı Gaz Spreyi Kullanımı Eğitimi” sertifikası verilmektedir.

Eğitimin Yasal Dayanağı;
Özel güvenlik kanunun yürütülmesine ilişkin yönetmeliğin 24. maddesinin “… Komisyon, orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir…” hükmü gereğince, Özel güvenlik kanununa göre özel güvenlik izni bulunan kuruluşların talebi üzerine Özel Güvenlik Komisyonu tarafından uygun görülen kuruluşlara, canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan ve insan sağlığına zararsız Biber Gazı kullanılmasına izin verildiği, bu kapsamda; göz yaşartıcı maddelerin amaç dışı ve gerekli tedbirler alınmadan kullanılmaması gerektiği, yetkili kılınmış ve eğitim görmüş personel tarafından kullanılması gerektiği, buna uyulmadığı takdirde göz yaşartıcı maddelerin tehlikeli olabileceği veya ölümle neticelenebileceğinden, ayrıca yaşanabilecek adli vak’alarda kurum ve kuruluşların sorumlu olacağının değerlendirildiği, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla, komisyon tarafından izin verilen kuruluşlarda biber gazı kullanacak olan özel güvenlik personelinin, özel güvenlik eğitim kurumları aracılığıyla Göz Yaşartıcı Gazlar ile Gaz Maskelerinin Kullanımı Uzmanlık Kursu görmüş kişiler tarafından Göz Yaşartıcı Gaz Spreyi Kullanımı Eğitimine tabi tutulması hususunun Komisyonca uygun görüldüğü, Biber gazı izni verilen kurum/kuruluşlarda görev yapan ve bundan böyle görev yapacak olan özel güvenlik görevlilerinin yukarıda belirtilen eğitime tabi tutularak eğitim gördüklerine dair (eğitim kurumu yöneticisi ve eğitici imzalı) katılım belgelerinin Valiliğine gönderilmesi ve evrakın tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde eğitimlerin verdirilmesi gerektiği, (6) ay bitiminde güvenlik personelini belirtilen eğitime göndermeyen kurum/kuruluş/şirketler hakkında 5188 Sayılı Yasaya göre ceza işleminin uygulanacağı belirtilmiştir.

Detaylı bilgi: www.OzelGuvenlikizmir.com

 

 

Öncelikle yetkilendirilmiş özel güvenlik eğitim kurumlarından yaklaşık 3-4 hafta süren eğitim alınır. Eğitimini mevzuata uygun şekilde tamamlayan kişiler, özel güvenlik denetleme başkanlığı tarafından açıklanmış olan sınav takvimine uygun olarak sınava girerler. Sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar özel güvenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. Sınav tarihinden yaklaşık 11 gün sonra açıklanan sınav sonuçlarının ardından özel güvenlik eğitim kurumu tarafından hazırlanan sertifika bağlı bulunan İl’in Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne teslim edilir. İlgili Müdürlük tarafından onaylanan sertifika, eğitim kurumunca eğitim almış kişilere teslim edilir. Sertifikasını alan özel güvenlik görevlisi adayı, Sertifikasına ek olarak istenen diğer evrakları ile özel güvenlik kimlik kartı almak için özel güvenlik şube müdürlüğüne başvuruda bulunur. Özel Güvenlik Şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma neticesinde alt kısımda belirtilmiş olan kriterlere sahip kişilere özel güvenlik kimlik kartı verilir. Özel güvenlik kimlik kartı almış birey resmi olarak özel güvenlik görevlisi olmuş olmakla beraber, Türkiye'nin herhangi bir ilinde mevzuata uygun şekilde görev alabilir.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas ve bunun gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş kişiler özel güvenlik görevlisi olamaz.
Silahsız Özel Güvenlik Eğitim için;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* 18 yaşını doldurmuş olmak,
* En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,
* Devlet Hastanesinden “silahsız özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak
Silahlı Özel Güvenlik Eğitim için;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* 21 yaşını doldurmuş olmak,
* En az lise mezunu olmak,
* Devlet Hastanesinden “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak
Özel güvenlik kimlik kartı ruhsat harcı harçlar kanuna göre her yıl değişim göstermek olup 2021 yılı için 986.-TL dir. Kimlik kartının silahlı veya silahsız olması harç ücreti miktarını değiştirmemektedir. Daha önce silahsız kimlik kartı ruhsat harcı yatırmış bir kişi silah fark eğitimi alıp silahlı kimlik kartı çıkarmak ister ise tekrar ayrıca bir sınav harcı yatırmaz.
2021 yılı olarak güncellenen özel güvenlik maaşları görev alınan kurum, proje ve bunun gibi kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Güvenlik maaşları asgari 2.825,90.-TL ile 6.500.-TL arasında çalışılan kurum veya kuruluşa göre değişiklik göstermektedir. Mesleğe yeni başlayan görevlilerin maaşları genellikle asgari ücretin biraz üzerinden hesaplanmaktadır.
Silahsız özel güvenlik sertifikasına sahip bireylerin katılabildiği, 4 gün süren, silah teorik eğitimi ve silah uygulama eğitiminden oluşan eğitim türüdür.

Öncelikle gerekli belgeleri hazırlayarak silah bilgisi ve uygulamalı atış eğitiminden oluşan 3 gün 20 ders saati süren Silah Fark Eğitimi programına katılmanız gerekmektedir. Eğitimi tamamlamanızın ardından, 25 soruluk silah sorusundan oluşan yazılı sınavı ve ardından 5 atış yapılan uygulama sınavına katılarak 60 ve üzeri puan almanız gerekmektedir. Sınavda başarılı olmanızın ardından çıkacak olan silahlı özel güvenlik sertifikanız ve diğer gerekli evraklarınız ile Özel Güvenlik Şube müdürlüğüne başvurarak silahsız kimlik kartınızı silahlı kimlik kartına çevirebilirsiniz
Hayır. Silahlı özel güvenlik eğitimi alarak sertifika sahibi olabilmek için en az lise mezunu olmak gerekmektedir.
Yenileme Eğitimi, daha önce silahsız veya silahsız özel güvenlik sertifikası almış kişilerin, 5 yıllık sertifika geçerlilik sürelerine en az 6 ay, en fazla 1 yıl kala özel güvenlik yenileme eğitimi alması ve ardından kimlik kartını yenilemesi işlemidir.
Özel güvenlik hizmetlerinde istihdam edilen ve kimlik kartını aldığı tarihten itibaren 5 yıllık süresi dolan özel güvenlik personeli 5188 sayılı yasa gereğince yenileme eğitimi almak zorundadırlar. Silahsız Yenileme Eğitimi 7 gün, Silahlı Yenileme Eğitimi yaklaşık olarak 8 gün sürmektedir.
5 yılda bir yapılması gereken özel güvenlik yenileme eğitimi yaklaşık olarak 6-8 gün süresinde tamamlanmakta olup, eğitimin tamamlanmasının ardından, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan 100 soruluk silahsız bölüm, 25 soruluk silahlı bölümden oluşan test usulü sınava tabi tutulmakta ve 5 adet mermi attıkları uygulamalı atış ile sınavlar tamamlanmaktadır. Sınavda geçmek yada kalmak yoktur. Amaç bilgilerin güncellenmesidir. Özel güvenlik sınavına katılan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı yenilenmiş silahlı özel güvenlik sertifikası verilmektedir.
Silahsız Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 300.-TL, Silahlı Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi 400.-TL’dir. Buna ek olarak Silahlı eğitimi için 100.-TL, Silahsız eğitim için 70.-TL sınav harcının polis okulu döner sermayesine yatırılması gerekmektedir. Yenileme eğitimlerini tamamlayan kişiler kimlik kartlarını çıkartabilmek için temel yatırılması gereken vergi dairesine, kimlik kartı harcını tekrar yatırmayacak ve tekrar sağlık raporu almayacaklardır.
Silahlı Yenileme veya Silahsız Yenileme sınavlarında kalma yoktur. Amaç kişinin 5 yılda bir değişen bilgilerinin güncellenmesi ve yenilenmesidir. Ancak yenileme eğitiminde derslere devamlılık zorunlu arz etmekte olup derse devam etmemiş kişiler yenileme eğitiminde kalabilmektedirler.
5188 sayılı yasa ve yönetmelik doğrultusunda özel güvenlik görevlileri tarafından her yıl senede en az bir defa yapılması zorunlu olan özel güvenlik eğitim türüdür.
Atış eğitimlerimiz atış uzmanlarımızın kontrolünde 2 aşamada gerçekleşir.

1.Aşama Teorik Silah Bilgisidir. Teorik bölümde, atıcılık ve nişan almanın ayrıntıları incelenirken, silahın mekanik yapısı da ayrıntılı olarak incelenir.

2.Aşama olan, Uygulamalı Atış Eğitiminde ise; Silah farklılıklarından oluşabilecek aksaklıkları gidermeye yönelik 7,65 mm, kısa 9 mm ve uzun 9 mm çapında 3 ayrı türde Silah ile (Silahlarımız;Jericho Fb 941 Compact 9mm, CZ75 9mm, Canik 55 TP-9 9mm, Sarsılmaz Kılınç 2000 9mm, Sarsılmaz K2 9mm, Browning 7,65mm ve Kırıkkale kısa 9mm) atış yaptırılır. Atışlar sonucunda, daha mükemmel atış için ne yapılması gerektiği analiz edilip, bireysel olarak kişilere hataları ve dikkat etmeleri gereken noktalar tekrar belirtilir. Tüm bunlar sonucunda bireysel atış becerisi maksimize edilir.
Hizmet içi atışlarda fiilen çalışan silahlı özel güvenlik personeli başına 25 adet mermi sarf edilir. 25 mermiden aşağıya olmamak üzere daha fazla da istekte bulunulabilir.
Hizmet içi eğitim atışları faaliyet izin belgesi olan bir özel güvenlik eğitim firması tarafından yaptırılabilir. Atış eğitimini yaptıracak uzman atış eğiticilerinin “atış eğitimcisi sertifikası” olması şarttır. Hizmet içi eğitim atışları açık veya kapalı poligonlarda organize edilebilir. Hizmet içi atış esnasında mutlaka ambulans ve sağlık görevlileri bulundurulması gerekir.
Biber Gazı Kullanımı Eğitimi; Güvenlik Komisyonu tarafından Biber gazı kullanım izni verilen kurumlarda görev yapan veya bundan böyle görev yapacak olan özel güvenlik görevlilerinin aldığı veya özel güvenlik eğitimi almış kendisini geliştirmek isteyen bireysel özel güvenlik görevlilerinin alabildiği bir eğitim programıdır.
5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 24. maddesi doğrultusunda vermiş olduğumuz Biber Gazı Kullanımı Eğitimi 3 saat teorik ve 3 saat uygulamadan oluşan toplam 6 saat süren mevzuata uygun sertifikalı bir eğitim programımızdır.
Biber gazı izni verilen kurum/kuruluşlarda görev yapan ve bundan böyle görev yapacak olan özel güvenlik görevlilerinin yukarıda belirtilen eğitime tabi tutularak eğitim gördüklerine dair (eğitim kurumu yöneticisi ve eğitici imzalı) katılım belgelerinin Valiliğine gönderilmesi ve evrakın tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içerisinde eğitimlerin verdirilmesi gerektiği, (6) ay bitiminde güvenlik personelini belirtilen eğitime göndermeyen kurum/kuruluş/şirketler hakkında 5188 Sayılı Yasaya göre ceza işleminin uygulanacağı belirtilmiştir.
Eğitim sonunda tüm katılımcılara eğitimcimiz ve eğitim kurumu yöneticimiz imzalı “Göz Yaşartıcı Gaz Spreyi Kullanımı Eğitimi” sertifikası verilmektedir.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!