Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi & Danışmanlık Hizmeti

Anasayfa » Eğitimler » Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi & Danışmanlık Hizmeti

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) NEDİR?

Kişisel verilerin korunması kanunu kişisel verilerin işlenmesinde öncelikle özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen Tüzel ve Gerçek kişilerin yükümlülükleri ile uyulması gereken kuralları düzenleyen kanunundur. Kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunması amaçlanmaktadır.

07 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu belirtilen istisnalar haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek; üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılamayacaktır. Kanuna aykırı şekilde hareket edilmesi halinde, kurumlar idari para cezası ile karşılaşa bileceklerdir. Kanuna göre kişisel verileri ihlal edenlere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Ayrıca bu veriyi ihlal yolu ile ele geçiren kişiye de 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir. İdari para cezaları ise yerine getirilmeyen maddelere göre değişiklik göstermekte olup 5.000.-TL den 1,000.000.-TL ye kadar artabilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Bilgilendirme Eğitimi

Kanun kapsamında kurum personeline KVKK eğitimlerinin verilmesi zorunludur. KVKK Eğitimimizde, kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği temelinde;

 • Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak,
 • Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin sorumlulukları ile 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında getirilen düzenlemeler konusunda bilgilendirmek,
 • Süreçler ve kontrol mekanizmalarını detaylandırmak,
 • Sürecin etkin şekilde uygulanmasını, izlenmesini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli faaliyetleri belirtmek,
 • VERBİS sistemine kayıt süreçlerinin anlatımını yapmak,
 • Sorumluluk sahiplerinin konu ile ilgili bilinçlenmesini sağlamak,
 • Farklı yorumlanabilen konularda günlük hayatta yaşanan örnek olaylar ile Hukuki ve teknik tedbirleri bütünleşik bir farkındalık yaratmak,
 • Kişisel verilerin otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, saklanması, değiştirilmesi, paylaşılması gibi işlemleri yapan kişilerin hak ihlali yapmamaları ve verilerini kanuna uygun şekilde işlemeleri için yol göstermek amaçlanmıştır.

Kimler Katılmalı

İK & IT yöneticileri başta olmak üzere satış & pazarlama sorumluları gibi kişisel verileri işleyen çalışan ve yöneticiler, Firma sahipleri, Kamu kurum temsilcileri, Hukuk müşavirleri, Avukatlar, Bilgi işlem merkezi çalışanları, Veri güvenliği departmanı yönetici ve yardımcıları, Bilgi güvenliği departmanı yönetici ve çalışanları, KVKK veri sorumlusu, KVKK ile ilgilenen yönetici, uzman ve çalışanlar, KVKK’nın getirdiği yeni düzenlemeleri öğrenmek isteyen herkes eğitime katılabilir.

Eğitimin İçeriği

KVKK HUKUKSAL KAVRAMLAR

 • Kişisel verilerin korunmasının önemi, kanunun gerekçesi, amacı ve kapsamı
 • Kişisel verilerin korunması kanununda yer alan temel kavramlar ve ilkeler (Kişisel veri – özel nitelikli kişisel veri – veri sorumlusu – veri işleyen – açık rıza – ilgili kişi)
 • KVKK ‘nın hukuki açıdan değerlendirilmesi, genel olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat, 2016/679 sayılı Avrupa birliği veri koruma tüzüğü (GDPR)
 • Kanun kapsamında olan şirketler ve kurumlar hangileridir?

KİŞİSEL VERİ KAVRAMLARI

 • Kişisel veri nedir, özel nitelikleri nelerdir?
 • Veri güvenliği ve mahremiyeti
 • KVKK öncesinde yapılması gereken hazırlık çalışmaları
 • Kişisel verilerin işlenmesi ve yurt içi & yurt dışına aktarılmasının temel koşul ve şartları
 • Verilerin işlenme süreçleri- alınması gereken önlemler (Rıza alınması ve rıza gerektirmeyen haller)
 • Açık rıza – rıza alırken dikkat edilecek hususlar- istisna halleri
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreçleri

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNA UYUM GEREKSİNİMLERİ

 • Veri sorumlusu ve veri işleyenin sorumlulukları, görevleri ve yükümlülükleri
 • Veri sorumluları sicil bilgi sistemi (VERBİS) ve VERBİS ‘e kayıt süreci
 • Kişisel verileri koruma kurumu ve yetkileri
 • 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu cezaları, yaptırımlar (suçlar ve kabahatler) istisnalar ve yargı kararları
 • İlgili kişi ve hakları, şikayet ve başvuru usulü ve kurul kararları
 • Kişisel veri envanterinin hazırlanması, sınıflandırma, önceliklendirme ve etki sıralaması
 • Kişisel verilerin korunması kanununun kullanılan yazılımlarda (CRM, ERM) meydana getireceği değişim
 • Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında hazırlanması gereken politika, prosedür ve diğer dokümantasyonlar
 • Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında güncellenmesi gereken sözleşmeler
 • Kişisel verilerin korunması kanununun IK departmanına etkileri ve aksiyon planları
 • Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında doküman, belge ve data güvenliğinin sağlanması
 • BS 10012 kişisel bilgi yönetim sistemi hakkında bilgilendirme
 • Nasıl bir KVKK yönetim sistemi kurulmalı
 • Soru – cevap ve değerlendirmeler

KVKK DANIŞMANLIK HİZMETİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve süreçlerine yönelik olarak kurumların ihtiyacına göre sürekli veya kısmi süreli  uzman kadromuzla danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki idari ve teknik tedbirler çerçevesinde; kanuna tabi tüzel ve gerçek kişilerin hazırlanması gereken dokümanlar, günlük iş süreçlerindeki idari ve teknik tedbirler ile yasal mevzuat çerçevesinde gerekli başvuruların yapılması Avukatlarımız ve veri teknolojisi konusunda uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Tüm süreç ilgili yöneticiler ve çalışanlara detaylı olarak raporlanmakta ve ilerleyen süre zarfında Kişisel verilen korunması sisteminin şirket kaynakları ile yürütülmesi için şirket içi kültür ve yeterliliğin oluşturulması sağlanmaktadır.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!