Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Anasayfa » İş Güvenliği Eğitimleri » Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; Çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir.İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalılşanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında:
İşyerinde sağlıklı çalışma ortamının ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için;
İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır.  Bu iş güvenliği eğitimi özellikle: İşe başlamadan önce, Çalışma yeri veya iş değişikliğinde, İş ekipmanlarının değişmesi halinde, Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır.Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgi ve talimat almaları sağlanır.İşveren, başka iş yerlerinden çalışmak üzere kendi iş yerine gelen işçilerin yaptıkları işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarını sağlar.Sağlık ve güvenlikle ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcileri özel olarak eğitilir.

Eğitimin İçeriği:
İş Sağlığı ve Güvenliği tanımı,
Yasal Mevzuat ve İçerik (İş yasası, tüzük ve yönetmelikler)
İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler,
İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu,
İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları,
Kaza Nedenlerinin Analizi,
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar,
Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması,
Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları.

Eğitim sonunda;
Eğitim alan personele “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Katılım Sertifikası düzenlenecektir.
Eğitim sonunda düzenlenecek test sonuçları raporlanarak, şirket yetkililerine sunulacaktır.

Eğitim Süresi: 4 saat.

Katılımcı Sayısı: 20 kişi.(Tavsiye edilen)

Detaylı bilgi: www.isSagligiveGuvenligiEgitim.com

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!