3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Anasayfa » Eğitimler » 3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Üniversitesi Onaylı
3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Türkiye de İlk ve Tek
60 Saatlik Üniversite Onaylı Eğitici Eğitimi

Güncel Eğitim tarihleri için lütfen tıklayınız.

Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Neslihan Hanıma veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.


3. Seviye Yangın Eğitiminin Amacı ;
 • Ülkemizin binaların yangınla ilgili tedbirlerini içeren en önemli mevzuatı olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği ayrıntılı olarak ele almak.
 • Yönetmeliğin çeşitli faaliyet kollarına göre teorik ve uygulama şekilleri hakkında detaylı bilgiler vermek.
 • Yasal mevzuatların ve güncel gelişmelerin yangınla ilgili ne gibi güvenlik tedbirleri gerektiğini bilerek bulundukları işletmede Yangın Risk Analizi yapmalarını sağlamak.
 • Herhangi bir binaya itfaiye uygunluk raporu alınabilmesi için nelerin gerekli olduğu, nasıl bir prosedür izlenmesi gerektiği hakkında kursiyelere süreç ile ilgili bilgiler vermek.
 • Söz konusu yönetmeliğin ulusal ve uluslararası yangınla ilgili diğer yönetmeliklerle karşılaştırmasını yapmak.
 • Kursiyerlerin bulundukları iş yerlerinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğ’e uygun yangın tedbirleri almalarını sağlayarak, denetimlere hazır hale gelmelerini sağlamak.
3. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Farkları Nelerdir?
 • Katılımcıların yangın risk analizi yapmalarını hedeflemektedir.
 • Hangi faaliyet konusuna ve bina şekline göre ne gibi yangın güvenlik tedbirleri gerektiği, bu tür önlemleri almanın mantığının ne olduğu katılımcılara anlatılacaktır.
 • İşyerinin yangın güvenliğinin proje aşamasından itibaren başladığı, inşaat ve işletme aşamasında da devam ettiğinin bilinmesi sağlanmaktadır.
3. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı ;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması hakkında Yönetmelik
 • İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
3. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Hedef Kitlesi ;
 • 2.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi sertifikasına sahip olmak
 • Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak
 • En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar
 • Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar
 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları
 • Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar
 • İSG Uzman adayları
 • Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler
 • Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları
 • Özel Firmalarda veya kamu kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları
Yangın Eğitici Eğitiminin Süresi ve Şekli ;
 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin süresi toplam 7 gündür (60 saat).
 • 5 gün (44 saat) uzaktan eğitim şeklindedir. Kursiyerlere her gün elektronik ortamdan konuyla ilgili yazılı ve görsel doküman gönderilecektir.
 • 2 gün (16 saat) teorik ve uygulama eğitimi şeklindedir. Teorik olarak ilk gün, yönetmelikteki başlıklar ayrıntılı olarak ele alınacaktır. İkinci gün ise, bir işletmeye gidilip, yönetmelik açısından uygulamalı olarak ne gibi tedbirlerin gerektiği uygulama olarak gösterilecektir.
 • Eğitim öncesinde ve sonrasında kursiyerlere sınav uygulanacaktır. Sınav günü ve saati eğitim öncesi ve sonrası katılımcılara ayrıca bildirilecektir.
Eğitime Katılacak Kişi Sayısı ;

1 grupta yer alacak maksimum kursiyer sayısı 20 dir.

Eğitim Yeri (16 saatlik teorik ve uygulama eğitimi için);

Sarızeybek Eğitim Merkezinin İzmir Konak’ta ve Ankara Kızılay’da bulunan eğitim merkezleridir.
Kroki için tıklayınız.
Katılımcı sayısı 5’i geçen kurumlara isteğe bağlı olarak işletmede yani yerinde de eğitimler verilebilmektedir.

Eğitim Süreci ve Sertifikalandırma :

a) Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz Kursiyer Kayıt Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV ‘ si ve nüfus cüzdanın önlü arkalı hali scanner dan taratılmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek sarizeybek@sarizeybek.com.tr adresine gönderilecektir.
b) Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.
c) Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.
d) Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön test yapacaktır. Eğitim sonunda Yangın Eğitici Eğitimi sertifika programının sınav geçme Notu 100 üzerinden 65 (Altmışbeş) dir.
65 altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
e) Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.
f) Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu Sarızeybek Eğitim Merkezine aittir.
g) Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.
h) Sertifikalar, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından hazırlanacak olup Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ve Üniversite rektörü imzalı olacaktır.

Eğitimde Yer Alan Konular;
 • Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları
 • Binaların Bölümleri ve Tesislerine İlişkin Genel Düzenlemeler
 • Binalarda Kaçış Yolları, Kaçış Kapıları ve Kaçış Merdivenleri ile İlgili Düzenlemeler
 • Binaların Yangın Güvenliği İle İlgili Elektrik Tesisatı ve Düzenlemeleri
 • Binaların Duman Kontrol Sistemleri
 • Binaların Yangın Söndürme Sistemleri
 • Binalarda Tehlikeli Madde Kullanılması, Depolanması ve İşlenmesi Hakkında Düzenlemeler
 • Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler
 • Tarihi Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler
Eğitim Sonrası Kazanımlar;
 1. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;
 • Yangın güvenliği ile ilgili genel mevzuatı bilir ve buna uygun Yangın Risk Analizi
 • Talepler doğrultusunda işyeri ve binalara Yangın Danışmanı olarak hizmet verebilir.
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili prosedürü bilir.
 • Kaçış yolları ve kaçış mesafeleri (tek yön ve çift yön kaçış mesafeleri) ile ilgili farklı binalarda nasıl uygulamalar yapılacağını bilir.
 • Yangın merdiveninin hangi binalarda hangi koşullarda olması gerektiğini bilir.
 • Binaların kazan dairesi, otopark, asansör dairesi, mutfak, yakıt depoları vb. bölümlerinde ne gibi özel yangın güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini bilir.
 • Acil durum aydınlatma, acil durum yönlendirme, alarm korna butonu, yangın algılama sistemi, acil anons sistemi gibi yangın güvenlik önlemlerinin hangi binalarda alınması gerekli temel yangın güvenlik tedbirlerinden olması gerektiğini bilir.
 • Sprinkler sistemin hangi binalarda istendiğini bilir.
 • Portatif yangın söndürme cihazlarının özelliklerini ve nerelerde hangi cihazların kullanılması gerektiğini bilir.
 • İşletmelerdeki acil durum ekiplerinin hangileri olduğu, görevlerinin neler olduğunu bilir.
 • Yangın su deposu ve pompa sistemi ile ilgili hesaplamaları bilir.
 • Yönetmelikler açısından tehlikeli maddelerin türlerini bilir ve hangi çeşit tehlikeli maddenin hangi koşullarda, ne kadar miktarda depolanması ve üretilmesi gerektiğini bilir.
 • Mevcut bina tanımını bilerek, buna uygun yangın güvenlik tedbirlerinin neleri içerdiğini bilir.
 • İtfaiyenin, belediyenin, bakanlıların vb. denetimleri sırasında karşılaşılan sorunların neler olduğunu, yangın yönetmeliğinin bu denetimlerde nasıl uygulandığını ve çözüm yollarını bilir.
 • Yangın söndürme sistemlerinin ve cihazlarının farklı binalardaki uygulamalarını bilir.
 • Tarihi binalarda yangın yönetmeliğinin nasıl uygulandığını bilir.
3. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin Ücreti ;

a) Eğitim ücreti ve eğitim dönemlerine ilişkin net bilgi için kurumumuza ulaşabilirsiniz.
b) 3 kişi ve üzeri sayıda ki kişilerden oluşan Gruplara indirim uygulanabilmektedir.
Grup indirimlerine yönelik ayrıntılı bilgi için; sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine “3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimleri Grup İndirimi”  konu başlığı ile size ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtir e-posta gönderebilirsiniz.
c) Eğitim ücreti peşinatının, eğitim öncesi yatırılmış olması gerekmektedir.
d) Kursiyerlerin Eğitim Günündeki öğle yemeği, çay ve diğer ikramlar ücretsiz ikram edilmektedir.
e) Tüm kredi kartlarına 10 ay taksit imkanı sunulmaktadır.

UYGULAMALI EĞİTİM FOTOĞRAFLARIMIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Ayrıntılı Bilgi için; https://www.yanginegitim.com/3-seviye-yangin-egitici-egitimi/

 

 

Kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken 1 günlük Temel Yangın Eğitimini verebilecek, yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak, yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini çalışanlara öğretip deneyim kazandırabilecek, yangın söndürme araç ve gereçlerini tanıtıp kullanmasını öğretebilecek, tahliye esaslarını ve planlamasını yapabilecek ve yaptırabilecek, acil durum müdahale ekiplerinin koordinasyonun sağlanması ve ekiplerin görev ve çalışma şekillerini ayrı ayrı her ekip için eğitim programı hazırlayabilecek ve ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek Yangın Eğitmeni Yetiştirmektir.

 

Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

– 2.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi sertifikasına sahip olmak,

– En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar,

– Üniversitelerin ön lisans (iş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,

– Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde görev yapan A, B ve C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,

– Özel eğitim merkezlerinde eğitici olarak çalışanlar,

– Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler,

– Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları,  özel firmalarda veya kamu kuruluşlarında görev yapan İSG uzmanları.

 

Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz Kursiyer Kayıt Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV ‘ si ve nüfus cüzdanının önlü arkalı hali scanner dan taratılmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek sarizeybek@sarizeybek.com.tr adresine gönderilecektir.

 

Eğitim başlangıcı itibari ile karşılaşacağınız aşamalar aşağıda detaylıca belirtilmiştir;

– Eğitim yoklamasına, katılımcılar adını, soyadını ve TC kimlik numaralarını yazarak imza atacaklardır.

– Eğitim yoklamalarına, eğitim koordinatörü de imza atacaktır.

– Eğitmen, katılımcıların bilgi seviyesini ölçmek için 10 sorudan oluşan ön test yapacaktır. Eğitim sonunda Yangın Eğitici Eğitimi Sertifika programının sınav geçme notu 100 üzerinden 65 (Altmışbeş) dir. 65 altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

– Eğitim bittikten sonra katılımcılara, eğitmen tarafından eğitim değerlendirme formu ve son sertifika testi dağıtılarak doldurmaları sağlanacaktır.

– Olumsuz hava koşulları, vardiya değişikliği, kursiyerlerin bilgi ve tecrübe koşulları gibi nedenlerden dolayı, eğitimin saat ve içeriğini değiştirme tasarrufu Sarızeybek Eğitim Merkezine aittir.

– Uygulama eğitimi icra edilirken, oluşabilecek risklerden eğitmen sorumlu olup, üniversite sorumlu değildir.

 

Eğitimin Desteklendiği Kanun, Yasa ve Yönetmelikler;

– İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

– İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

– İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

– Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

– İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

– Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması hakkında Yönetmelik

– İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

 

Evet… Eğitim sonunda 3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi sertifika programının sınav geçme notu 100 üzerinden 65 (Altmışbeş) dir. 65’in altında alan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

 

Eğitim ücreti ve eğitim dönemlerine ilişkin net bilgi için kurumumuza ulaşabilirsiniz.3 kişi ve üzeri sayıda ki kişilerden oluşan gruplara indirim uygulanabilmektedir.

Grup indirimlerine yönelik ayrıntılı bilgi için; sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine “3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimleri Grup İndirimi” konu başlığı ile size ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtir e-posta gönderebilirsiniz.

Eğitim ücreti peşinatının, eğitim öncesi yatırılmış olması gerekmektedir. Maximum, Bonus ve World kredi kartlarına 9 ay taksit imkanı sunulmaktadır.

Kursiyerlerin Eğitim Günündeki öğle yemeği, çay ve diğer ikramlar ücretsiz ikram edilmektedir.

 

3. Seviye Yangın Eğitici Eğitiminin süresi toplam 7 gündür (60 saat). 5 gün (44 saat) uzaktan eğitim şeklindedir.

Kursiyerlere her gün elektronik ortamdan konuyla ilgili yazılı ve görsel doküman gönderilecektir. 2 gün (16 saat) teorik ve uygulama eğitimi şeklindedir.

Teorik olarak ilk gün, yönetmelikteki başlıklar ayrıntılı olarak ele alınacaktır. İkinci gün ise, bir işletmeye gidilip, yönetmelik açısından uygulamalı olarak ne gibi tedbirlerin gerektiği uygulama olarak gösterilecektir.

Eğitim öncesinde ve sonrasında kursiyerlere sınav uygulanacaktır. Sınav günü ve saati eğitim öncesi ve sonrası katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

 

Sarızeybek Eğitim Merkezinin İzmir Konak ta bulunan Çankaya yerleşkesi ve ve İYTE-SEM’in Tepe Kule iş merkezidir.

Katılımcı sayısı 10 u geçen kurumlara isteğe bağlı olarak işletmelerinde de eğitimler verilebilmektedir.

 

Evet…Sertifikalar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İYTESEM) tarafından hazırlanacak olup İYTESEM Müdürü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörü imzalı olacaktır.

 

Güncel Eğitim Tarihleri İçin Sitemizde Eğitim Takvimi Bölümünü Ziyaret Ediniz.

Eğitime katılmak isteyen bireylerin, eğitim tarihlerinden önce 0850 644 644 9 & 0549 489 8488 numaralı telefonlardan Özge Hanıma veya sarizeybek@sarizeybek.com.tr e-posta adresine isim, soy isim ve telefon numaralarını belirtir mail göndermeleri gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 

3. Seviye yangın eğitici eğitimi almış her birey;

– Yangın güvenliği ile ilgili genel mevzuatı bilir ve buna uygun Yangın Risk Analizi Talepler doğrultusunda işyeri ve binalara Yangın Danışmanı olarak hizmet verebilir.

– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili prosedürü bilir.

– Kaçış yolları ve kaçış mesafeleri (tek yön ve çift yön kaçış mesafeleri) ile ilgili farklı binalarda nasıl uygulamalar yapılacağını bilir.

– Yangın merdiveninin hangi binalarda hangi koşullarda olması gerektiğini bilir.

– Binaların kazan dairesi, otopark, asansör dairesi, mutfak, yakıt depoları vb. bölümlerinde ne gibi özel yangın güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini bilir.

– Acil durum aydınlatma, acil durum yönlendirme, alarm korna butonu, yangın algılama sistemi, acil anons sistemi gibi yangın güvenlik önlemlerinin hangi binalarda alınması gerekli temel yangın güvenlik tedbirlerinden olması gerektiğini bilir.

– Sprinkler sistemin hangi binalarda istendiğini bilir.

– Portatif yangın söndürme cihazlarının özelliklerini ve nerelerde hangi cihazların kullanılması gerektiğini bilir.

– İşletmelerdeki acil durum ekiplerinin hangileri olduğu, görevlerinin neler olduğunu bilir.

– Yangın su deposu ve pompa sistemi ile ilgili hesaplamaları bilir.

– Yönetmelikler açısından tehlikeli maddelerin türlerini bilir ve hangi çeşit tehlikeli maddenin hangi koşullarda, ne kadar miktarda depolanması ve üretilmesi gerektiğini bilir.

– Mevcut bina tanımını bilerek, buna uygun yangın güvenlik tedbirlerinin neleri içerdiğini bilir.

– İtfaiyenin, belediyenin, bakanlıların vb. denetimleri sırasında karşılaşılan sorunların neler olduğunu, yangın yönetmeliğinin bu denetimlerde nasıl uygulandığını ve çözüm yollarını bilir.

– Yangın söndürme sistemlerinin ve cihazlarının farklı binalardaki uygulamalarını bilir.

– Tarihi binalarda yangın yönetmeliğinin nasıl uygulandığını bilir.

 

Katılımcıların yangın risk analizi yapmalarını hedeflemektedir.

Hangi faaliyet konusuna ve bina şekline göre ne gibi yangın güvenlik tedbirleri gerektiği, bu tür önlemleri almanın mantığının ne olduğu katılımcılara anlatılacaktır.

İşyerinin yangın güvenliğinin proje aşamasından itibaren başladığı, inşaat ve işletme aşamasında da devam ettiğinin bilinmesi sağlanmaktadır.

 

Eğitimimizin temel konu başlıkları arasında;

– Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

– Binaların Bölümleri ve Tesislerine İlişkin Genel Düzenlemeler

– Binalarda Kaçış Yolları, Kaçış Kapıları ve Kaçış Merdivenleri ile İlgili Düzenlemeler

– Binaların Yangın Güvenliği İle İlgili Elektrik Tesisatı ve Düzenlemeleri

– Binaların Duman Kontrol Sistemleri

– Binaların Yangın Söndürme Sistemleri

– Binalarda Tehlikeli Madde Kullanılması, Depolanması ve İşlenmesi Hakkında Düzenlemeler

– Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler

– Tarihi Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler

 

E-Bülten

Sarızeybek Şirketler Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!