YYS Kapsamında Şüpheli Eşya, Olay ve Zula Eğitimi

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında vermiş olduğumuz Şüpheli Eşya, Şüpheli Olay ve Zula Eğitimi, şüpheli durumlar ve olayların tespit edilmesi ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberinin 108 numaralı sorusunda yer alan; “İlgili personelin şüpheli eşyayı ve/veya olayları tespit edebilmesi için ne gibi eğitim programlarına ve/veya eğitim malzemelerine, danışmanlık hizmetine vb. başvurmak tasınız? Açıklayınız.” sorusuna yanıt vermek ve YYS Kapsamında ki gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Firmada çalışan personeller eğitim esnasında, emniyet ve güvenlik açısından önem arz eden;

  • Narkotik maddeler,
  • Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal (NBC) maddeler,
  • Yanıcı ve patlayıcı maddeler,
  • Yabancı kişilerce araç ve tesislere gizlenmiş zulalar,
  • Araçlara veya tesislere izinsiz girme teşebbüsleri,

gibi unsurların tespit edilmesi hususunda eğitime tabi tutulduğu gibi, verilen eğitim kayıt altına alınarak, eğitim sonrasında firmada bu konuda yeterli eğitim malzemesi bulundurulması için gerekli rapor hazırlanır.

YYS Kapsamında şüpheli durumların ve olayların tespit edilmesine yönelik verilen; Güvenlik Tedbirleri ve Zula Eğitimlerimizde, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev almış, Şüpheli paket/eşya/olaylar, Narkotik Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal maddeler, Yanıcı ve Patlayıcı maddeler ile Genel Güvenlik tedbirleri konusunda uzman Emekli Emniyet Müdürü veya Emniyet Mensubu eğitmenlerimiz görev almaktadır.

Bu hizmetimiz Sarızeybek Eğitim Grubu bünyesinde ki Sarızeybek Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. firmamız tarafından verilmektedir.