Kayıt Şartları

Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi için; *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.*18 yaşını doldurmuş olmak.*En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak.*4 Doktor onaylı “silahsız özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi için  ; *Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.*21 yaşını doldurmuş olmak.*En az lise mezunu olmak.*6 Doktor onaylı “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” sağlık raporu almak.

Genel Şartlar; *Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile  Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.*Kamu haklarından yasaklı olmamak. *Özel Güvenlik Görevlisi olmaya engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü olmamak.

Kayıt için Gerekli Belgeler: *2 adet Nüfus Cüzdan fotokopisi *Diploma veya Öğrenim belgesi fotokopisi
*5 adet fotoğraf  *İkametgah

Kayıt Tarihleri : Kayıtlarımız sürekli olup, ön kayıt için nüfus cüzdanı bilgileriniz yeterlidir.

2018 yılı özel güvenlik sınav tarihleri;

74 Nolu Sınav04  ŞUBAT  2018 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava  31  ARALIK  2017 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

75 Nolu Sınav08  NİSAN  2018 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava  02   MART   2018  tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

76 Nolu Sınav27  MAYIS  2018  tarihinde yapılacaktır ve bu sınava  20  NİSAN  2018  tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

77 Nolu Sınav12 AĞUSTOS 2018 tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 06 TEMMUZ 2018 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

78 Nolu Sınav; 30  EYLÜL 2018  tarihinde yapılacaktır ve bu sınava 24 AĞUSTOS 2018 tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

79 Nolu Sınav02  ARALIK  2018  tarihinde yapılacaktır ve bu sınava  26  EKİM  2018  tarihi dahil olmak üzere eğitimini bitirmiş olanlar alınacaktır.

KAYIT İÇİN

(0232/0544) 489 43 34

HEMEN ARAYIN

Detaylı bilgi: www.OzelGuvenlikizmir.com