• Blog Post

  Pratik ve Uygulamalı Eğitim

  Eğitimlerimizi sadece teorik olarak vermekle yetinmiyoruz. Gerçekçi ve yerinde uygulamalı, pratik eğitimlerimizle pekiştirerek daha da olumlu sonuçlar almak için sizlerle birlikte çalışıyoruz.

  Devamını Oku
 • Blog Post

  Hedef Odaklı Eğitimler

  Doğru zamanda, doğru yerde, olması gerekeni ve nasıl kullanacağını en iyi şekilde eğiterek, optimum fayda sağlamak için çalışıyoruz. Amacımız sizlerle birlikte hedefimize en doğru ve en kısa yoldan ulaşabilmektir.

  Devamını Oku
 • Blog Post

  Kontrol Sizde!

  Biz sadece eğitim vermekle kalmıyoruz, çalışanların eğitimi sindirerek en yararlı şekilde ve sinerjik bir ortamda iş hayatlarına da geçirebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Böylece her açıdan daha verimli bir çalışma ortamı yaratılmasında katkıda bulunuyoruz.Kişisel gelişime yönelik; etkili iletişim, motivasyon gibi eğitimlerimiz ile kurumsallık içerisindeki bireyselliği verimliliğe yönelik pekiştiriyoruz.

  Devamını Oku
 • Blog Post

  Özelleştirilmiş Eğitimler

  Eğitimlerimizde ki tüm uygulamaları, en önemlisinden en basitine kadar, özenle ve dikkatle veriyoruz. Sahip olduğumuz tüm birikimleri sizlerle en ince ayrıntısına kadar paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

  Devamını Oku
 • Blog Post

  Hazinemiz; Referanslarımız

  Referanslarımızın bizim en büyük hazinemiz olduğu gerçeği ile çalışıyoruz. Sunduğumuz her bir hizmetin en iyisi ve en kalitelisi olması ise bizim tek amacımız. Çözüm ortağı olduğumuz tüm referanslarımızın aslında “kendimize” yaptığımız birer yatırım olduğu bilinciyle ilerliyoruz.

  Devamını Oku

Bordrolama Eğitimi

Bordrolama ve Özlük İşleri SGK Uygulamaları Eğitimi

 

Bordrolama Eğitiminin Amacı : Ücret bordrosu ve hesaplamaları ile ilgili mevzuat, bordro hazırlama teknikleri, Bordronun imzalatılmasının önemi, vergileme esasları, vergiye tabi olmayan gelirler, sosyal güvenlik uygulamaları ve ücret bordrosu hazırlanması konusunda örnekler ile ilgili mevzuata uygun ücret bordrosu hazırlanması, hesaplanma yöntemleri, işsizlik sigortası uygulamaları ve muhasebe kayıtları konusunda örneklerle katılımcıların bilgi ve becerilerini arttırmak.

Bordrolama ve Özlük İşleri Eğitimi (SGK Uygulamaları Eğitimi) İçeriği

Bordro ile ilgili Yasal düzenlemeler,

 • Ücret bordrosunda bulunması gerekli bilgiler,
 • Ücretin tanımı,
 • Brüt Ücret,
 • Ücretler ve ücret sayılan ödemeler,
 • İşverenin Tarifi,
 • Ücretlerden Yapılan Kesintiler,
 •  Sosyal Güvenlik Kesintileri,
 • SGK Primleri,
 • İşsizlik Primleri,
 • Sigorta Primine tabi kazançların Alt ve Üst sınırı,
 • Sosyal Güvenlik Desteleme Primi,
 • Sosyal Güvenlik primi destekleri ve % 5 indirim,
 • Vergi Kesintileri,
 • Damga Vergisi Kesintisi,
 • Gelir Vergisi Matrahı,
 • Sakatlık indirimi,
 • Asgarî geçim indirimi,
 • Gelir Vergisi Tarifesi,
 • Gelir Vergisi Kesintisi,
 • İşveren Tarafından ödenen primleri.

Ücretin işverene maliyeti

 • Brüt Ücretler
 • Sigorta Prim Oranları

Örnekler uygulamalar

Prime esas kazançlar

 • Hizmet akdi ile çalışanlarda prime esas kazançlar
 • Tümü prime tabi tutulmayacak ödemeler
 • Kısmen prime tabi tutulacak ödemeler

İlgili Sosyal Güvenlik Uygulamaları

İşyeri açılışı, devri, nakli

 • İşyeri Giriş Bildirgesi
 • Sigortalı işe Giriş Bildirgesi
 • Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi
 • Aylık Bildirge
 • Eksik Gün Bildirimi
 • İş Kazası ve Bildirimleri
 • Hastalık bildirimi
 • Özlük Dosyası
 • Ücretlerin Ödenmesi

Çıkış İşlemleri 

 • Yıllık Ücretli İzin ve İzin Kayıtları
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama
 • İbraname

İşsizlik Sigortası Uygulaması

 • İşten Ayrılış Bildirgesi
 • İşsizlik Ödeneği

Hedef Kitle : Şirketlerin personel ve insan kaynakları departmanı çalışanları, Şirket Muhasebecileri, Mali Müşavirler adayları ve denetçi adayları, üniversitelerin işletme, iktisat vb. son sınıfta okuyan yada bu bölümlerden mezun olup bu alanda çalışmayı düşünen ve ilgi duyan kişiler.

Eğitim Süresi : 10 saat

Katılımcı Sayısı :  5-25 kişilik gruplar halinde.

 

Devamını Oku