İş Güvenliği Eğitimleri

Temel İş Güv. Eğt.

Mesleki İSG Eğt.

İşyeri Risk Eğt.

İSG Kurul Eğt.

Diğer İSG Eğt.

İş gereklilik ise Sağlık hayattır ! Bu kapsamda “İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi” kuruluşların olmazsa olmazıdır.Çünkü eğitim demek; bilinçli olmak demektir.Dolayısıyla kişinin yaptığı işte ne gibi risklerle karşılaşacağını bilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak çalışması, hem kişinin güvenceye alınmasını hem de çalışma performansını arttıracaktır.
Buna ek olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi yasal zorunluluğu, 20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 saylı İş sağlığı ve güvenliği Kanununa göre , İşverenin genel yükümlülükleri madde 4 a) bendinde şu şekilde açıklanmıştır; “Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.”

Çalışanların eğitimi başlıklı madde 17 de ise;

(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önceçalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.” denmektedir.

6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun getirdikleri ile ilgili özet anlatım için lütfen tıklayınız.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri:

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
İş Yeri Risk Analizi (Değerlendirmesi) Eğitimi
İSG Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimleri
Yüksekte Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
Elektrik Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
Makine ve Tezgahlar ile Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
Motorlu Araçlarda Güvenlik Eğitimi
Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
Acil durum Planı Hazırlanması Eğitimi
Patlamadan Korunma Planı Hazırlanması Eğitimi
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
Kaldırma ve Taşıma Araçlarında İş Güvenliği Eğitimi
Fiziksel Risk Etmenleri (Titreşim, Basınç) Eğitimi
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Güvenliği ve Ergonomi Eğitimi
Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerinde Kullanılması ve Yasal Zorunluluğu Eğitimi
İş yerinde Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Eğitimi
Fiziksel Risk Etmenleri Gürültü Eğitimi (Gürültü Yönetmeliği)
İş Yerinde Biyolojik ve Psiko Sosyal Risk Etmenleri Eğitimi
İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Eğitimi

Detaylı bilgi: www.isSagligiveGuvenligiEgitim.com