ilk Yardım Eğitimleri

Eğitimlerimiz

Eğitim Ücretleri

Eğitim Takvimi

Materyallerimiz

Ders Konuları

 

Tek şansımız varken, onu kullanmayı bilmek “Hayata dönmek” demek ise; bu hayattaki en önemli “eğitim” olmaz mı ? Sözünü ettiğimiz ve bilinmesi gereken bu eğitim, ilk yardım eğitimi dir. Hayatı tehlikeye düşüren durumlarda, sağlık görevlisi gelinceye kadar ve ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalar “ilk yardım” olarak tanımlanmaktadır.Unutulmamalıdır ki, erken dönemde ve doğru şekilde uygulanacak ilk yardım, hayat kurtardığı gibi kalıcı sakatlıkları da önlemektedir.

29 Temmuz 2015 tarih 29429 sayı ile Resmi gazetede yayınlanan İlkyardım yönetmeliği MADDE 19 göre;
(1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

Detaylı bilgi: www.ilkYardimEgitimiizmir.com